مشاهده همه 7 نتیجه

بست کمربندی kss
نمایش 9 18 27
براساس قیمت

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-250M

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 16 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 25 سانتیمتر

  عرض : 3.6 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-250

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 16 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 25 سانتیمتر

  عرض : 4.8 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-240LB

  ۹۵,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 20 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 24 سانتیمتر

  عرض : 7.6 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-200M

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 8 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 20 سانتیمتر

  عرض : 2.5 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-100B

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 8 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 10 سانتیمتر

  عرض : 2.5 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-140

  ۲۲,۰۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 8 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 14 سانتیمتر

  عرض : 2.5 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان

  بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-200

  ۲۶,۵۰۰ تومان

  بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

  جنس : نایلون

  تحمل وزن : 8 کیلوگرم

  تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

  طول : 20 سانتیمتر

  عرض : 4.6 میلیمتر

  تعداد در بسته : 100 عدد

  ساخت : تایوان