نمایش دادن همه 7 نتیجه

بست کمربندی kss
نمایش 9 18 27

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-250M

۸۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 16 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 25 سانتیمتر

عرض : 3.6 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-250

۶۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 16 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 25 سانتیمتر

عرض : 4.8 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-240LB

۹۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 20 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 24 سانتیمتر

عرض : 7.6 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-200M

۶۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 8 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 20 سانتیمتر

عرض : 2.5 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-100B

۲۳,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 8 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 10 سانتیمتر

عرض : 2.5 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-140

۲۲,۰۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 8 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 14 سانتیمتر

عرض : 2.5 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان

بست کمربندی کی اس اس (KSS) مدل CV-200

۲۶,۵۰۰ تومان

بست کمربندی نوعی نگه دارنده هستند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن دو یا چند شیء به یکدیگر، کاربری وسیعی دارد.

جنس : نایلون

تحمل وزن : 8 کیلوگرم

تحمل دما : 0 تا 85 درجه سانتیگراد

طول : 20 سانتیمتر

عرض : 4.6 میلیمتر

تعداد در بسته : 100 عدد

ساخت : تایوان