کلیه محصولات قابل ارائه توسط رایان الکترونیک

تمامیه مجصولات زیر توسط تیم فروش رایان الکترونیک تامین و بفروش میرسد. این محصولات در فروشگاه آنلاین ما وارد نشده و به مرور جهت سفارش آنلاین اضافه خواهند شد. شما می توانید از طریق تماس تلفنی اقدام به دریافت قیمت و سفارش این محصولات نمایید.

لیست قیمت در تاریخ ۹۷/۹/۸ بروزرسانی شده است.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، می توانید از طریق فرم زیر سوالات خود را ارسال و منتظر تماس  ما در اولین فرصت ممکنه باشید.

فرم تماس با ما

  بست و پایه بست
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۰۵۰۰۱ بست کمربندی cv100_ACE عرض ۲.۵ ۲,۶۰۰ ۲۵۰ ۶۵۰,۰۰۰
  ۱۰۵۰۰۳ بست کمربندی cv150_ACE عرض ۲.۵ ۱,۱۰۰ ۳۹۹ ۴۳۸,۳۷۲
  ۱۰۵۰۰۴ بست کمربندی cv200_ACE عرض ۳.۶ سفید ۱,۰۰۰ ۸۵۶ ۸۵۶,۰۸۰
  ۱۰۵۰۰۵ بست کمربندی cv200S _ACE عرض ۲.۵ سفید ۲,۰۰۰ ۵۶۱ ۱,۱۲۱,۷۶۰
  ۱۰۵۰۰۶ بست کمربندی cv200S_ACE عرض ۲.۵ مشکی ۲,۰۰۰ ۵۶۱ ۱,۱۲۱,۷۶۰
  ۱۰۵۰۰۷ بست کمربندی ۲۵۰_ACE عرض ۳.۶ مشکی ۶۰۰ ۱,۱۳۷ ۶۸۱,۹۱۲
  ۱۰۵۰۰۸ بست کمربندی cv250m_ACE عرض ۳.۶ ۱,۱۰۰ ۳۹۹ ۴۳۸,۳۷۲
  ۱۰۵۰۰۹ بست کمربندی cv300_ACE عرض ۴.۸ ۱,۵۰۰ ۲,۲۱۴ ۳,۳۲۱,۰۰۰
  ۱۰۵۰۱۰ بست کمربندی cv370_ACE عرض ۳.۶ ۱,۰۰۰ ۱,۶۹۷ ۱,۶۹۷,۴۰۰
  ۱۰۵۰۱۱ بست کمربندی cv370_ACE عرض ۴.۸ ۲,۰۰۰ ۲,۴۸۰ ۴,۹۵۹,۳۶۰
  ۱۰۵۰۱۲ بست کمربندی cv500_ACE عرض ۴.۸ ۱,۲۰۰ ۸,۶۱۰ ۱۰,۳۳۲,۰۰۰
  ۱۰۵۰۱۳ بست کمربندی cv100_KSS مشکی ۵,۰۰۰ ۲۹۳ ۱,۴۶۳,۷۰۰
  ۱۰۵۰۱۴ بست کمربندی cv140s_KSS عرض ۲.۵ سفید ۶,۶۰۰ ۴۹۲ ۳,۲۴۷,۲۰۰
  ۱۰۵۰۱۶ بست کمربندی cv200_KSS عرض ۲.۵ ۵,۸۰۰ ۶۷۰ ۳,۸۸۸,۰۳۰
  ۱۰۵۰۱۷ بست کمربندی cv200a_KSS عرض ۷.۶ ۵۰۰ ۵,۹۲۹ ۲,۹۶۴,۳۰۰
  ۱۰۵۰۱۸ بست کمربندی cv200L_KSS عرض ۳.۶ ۱,۵۰۰ ۱,۰۰۹ ۱,۵۱۲,۹۰۰
  ۱۰۵۰۱۹ بست کمربندی cv200m_KSS عرض ۴.۶ ۱,۰۰۰ ۱,۹۶۸ ۱,۹۶۸,۰۰۰
  ۱۰۵۰۲۰ بست کمربندی cv240L_KSS عرض ۷.۶ ۵۰۰ ۶,۵۴۴ ۳,۲۷۱,۸۰۰
  ۱۰۵۰۲۱ بست کمربندی cv250_KSS عرض ۴.۸ ۱,۰۰۰ ۱,۹۴۳ ۱,۹۴۳,۴۰۰
  ۱۰۵۰۲۲ بست کمربندی cv250m_KSS عرض ۳.۶ ۲,۰۰۰ ۱,۳۷۱ ۲,۷۴۲,۹۰۰
  ۱۰۵۰۲۳ بست کمربندی cv300_KSS عرض ۴.۸ ۵۰۰ ۴,۶۹۹ ۲,۳۴۹,۳۰۰
  ۱۰۵۰۲۵ بست کمربندی cv380_KSS 500 8,610 4,305,000
  105028 پایه بست KL_2 900 4,450 4,005,126
  105029 پایه بست KL_3 900 5,461 4,915,080
  105031 پایه بست TS 607 900 7,080 6,371,892
  105032 پایه بست TS 910 400 8,091 3,236,376
  105033 پایه بست TS 1214 600 9,305 5,582,970
  105035 پایه بست CL_2 800 8,087 6,469,800
  105036 پایه بست CL_2B 900 8,091 7,281,846
  105039 پایه بست ۱۰۱ ۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵ ۱۳,۹۴۸,۲۰۰
  ۱۰۵۰۴۰ پایه بست ۱۰۲ ۱,۵۰۰ ۳,۰۷۵ ۴,۶۱۲,۵۰۰
  ۱۰۵۰۴۱ بست لیبل کابل ۱۰۰عددی ۳,۰۰۰ ۷۱۳ ۲,۱۴۰,۲۰۰
  ۱۰۵۰۴۳ سیم بند (مفتول روکشدار سیم جمع کن) ۵ ۱۵,۴۹۸ ۷۷,۴۹۰
  ۱۰۵۰۴۵ کورکن X 2 4,000 1,112 4,447,680
  105052 پایه بست KL_1 900 6,472 5,825,034
  105053 پایه بست CC-0.5 1,000 1,517 1,516,590
  105054 پایه بست CC-1 1,000 1,739 1,739,220
  105055 پایه بست CC-1/5 1,000 1,860 1,859,760
  105056 پایه بست CC-2 1,000 2,082 2,082,390
  105057 پایه بست CC-3 500 2,326 1,162,965
  105058 پایه بست CC-5 500 3,256 1,627,905
  105059 پایه بست CC-6 500 3,943 1,971,690
  105061 پایه بست FC_2 100 4,652 465,186
  105062 پایه بست FC_30 200 19,418 3,883,602
  105063 پایه بست FC_40 200 22,251 4,450,140
  105064 پایه بست FCB_40 200 22,251 4,450,140
  105065 بست بازشو ۱۵ KT-150 500 713 356,700
  105066 پایه بست FC_50 200 24,273 4,854,564
  105067 پایه بست FC_20 300 10,518 3,155,319
  105068 پایه بست STM_1 1,000 1,861 1,860,990
  105069 پایه بست AWC_5 200 18,609 3,721,734
  105070 پایه بست AWC_9 200 24,273 4,854,564
  105071 بست لیبل دار HCT210 500 1,476 738,000
  روکش حرارتی و جوراب کابل
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۰۶۰۰۴ روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q2 1,200 3,690 4,428,000
  106006 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q3 790 3,690 2,915,100
  106008 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q4 1,200 6,150 7,380,000
  106009 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q5 400 6,150 2,460,000
  106013 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q10 190 9,840 1,869,600
  106014 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q12 200 11,070 2,214,000
  106015 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q14 200 13,530 2,706,000
  106016 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q16 200 18,450 3,690,000
  106018 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q20 200 30,750 6,150,000
  106020 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q25 100 43,050 4,305,000
  106021 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q28 100 54,120 5,412,000
  106022 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q30 100 56,580 5,658,000
  106023 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q35 100 82,410 8,241,000
  106024 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q40 200 91,020 18,204,000
  106025 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q50 50 104,550 5,227,500
  106026 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q60 25 151,290 3,782,250
  106036 روکش حرارتی (وانیش) سفید Q4 800 13,948 11,158,560
  106037 روکش حرارتی (وانیش) سفید Q5 400 15,154 6,061,440
  106059 روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q1 800 2,583 2,066,400
  106060 روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q2 800 3,444 2,755,200
  106061 روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q3 800 4,477 3,581,760
  106063 روکش حرارتی (وانیش)قرمز Q5 400 7,060 2,824,080
  106064 روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q8 200 9,471 1,894,200
  106065 روکش حرارتی (وانیش)قرمز Q10 200 11,710 2,341,920
  106066 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q1 800 2,583 2,066,400
  106067 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q2 800 3,444 2,755,200
  106068 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q3 400 4,477 1,790,880
  106069 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q4 800 5,855 4,683,840
  106070 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q5 400 7,060 2,824,080
  106071 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q6 400 8,266 3,306,240
  106072 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q8 200 9,471 1,894,200
  106073 روکش حرارتی (وانیش) آبی Q10 200 11,710 2,341,920
  106074 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q1 800 2,583 2,066,400
  106075 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q2 800 3,444 2,755,200
  106076 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q3 400 4,477 1,790,880
  106077 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q4 800 5,855 4,683,840
  106078 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q5 400 7,060 2,824,080
  106079 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q6 400 8,266 3,306,240
  106080 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q8 200 9,471 1,894,200
  106081 روکش حرارتی (وانیش) زرد Q10 200 11,710 2,341,920
  106087 روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۸ ۵۰ ۱۲۶,۶۹۰ ۶,۳۳۴,۵۰۰
  ۱۰۶۰۸۸ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۹ ۴۰ ۱۳۸,۹۹۰ ۵,۵۵۹,۶۰۰
  ۱۰۶۰۸۹ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۱۰ ۳۰ ۱۴۸,۸۳۰ ۴,۴۶۴,۹۰۰
  ۱۰۶۰۹۴ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۲۰ ۱۵ ۱۹۸,۰۳۰ ۲,۹۷۰,۴۵۰
  ۱۰۶۰۹۸ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۳۹ ۱۵ ۵۸۵,۴۸۰ ۸,۷۸۲,۲۰۰
  ۱۰۶۰۹۹ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۴۳ ۵ ۶۴۶,۹۸۰ ۳,۲۳۴,۹۰۰
  ۱۰۶۱۰۰ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۵۰ ۱۰ ۸۰۸,۱۱۰ ۸,۰۸۱,۱۰۰
  ۱۰۶۱۰۱ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۶۴ ۵ ۱,۱۷۲,۱۹۰ ۵,۸۶۰,۹۵۰
  ۱۰۶۱۰۲ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۱ ۲۰۰ ۱۴,۱۶۰ ۲,۸۳۱,۹۵۲
  ۱۰۶۱۰۳ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۲ ۲۰۰ ۱۶,۱۸۲ ۳,۲۳۶,۳۷۶
  ۱۰۶۱۰۴ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۳ ۲۰۰ ۱۷,۱۹۳ ۳,۴۳۸,۵۸۸
  ۱۰۶۱۰۵ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۴ ۲۰۰ ۱۸,۲۰۵ ۳,۶۴۱,۰۴۶
  ۱۰۶۱۰۶ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۵ ۲۰۰ ۲۰,۲۲۷ ۴,۰۴۵,۴۷۰
  ۱۰۶۱۰۷ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۶ ۲۰۰ ۲۴,۲۷۳ ۴,۸۵۴,۵۶۴
  ۱۰۶۱۰۹ روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۸ ۱۰۰ ۳۰,۳۴۲ ۳,۰۳۴,۱۶۴
  ۱۰۶۱۱۰ روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۶ ۱۰۰ ۱۱۴,۳۹۰ ۱۱,۴۳۹,۰۰۰
  ۱۰۶۱۱۱ جوراب کابل ۴ ۵۰۰ ۳۰,۳۴۲ ۱۵,۱۷۰,۸۲۰
  ۱۰۶۱۱۳ جوراب کابل ۱۰ ۴۰۰ ۳۴,۳۸۷ ۱۳,۷۵۴,۸۴۴
  ۱۰۶۱۱۴ جوراب کابل ۱۵ ۵۰۰ ۴۶,۵۲۴ ۲۳,۲۶۱,۷۶۰
  ۱۰۶۱۱۵ جوراب کابل ۲۰ ۴۰۰ ۶۲,۷۰۵ ۲۵,۰۸۲,۱۶۰
  ۱۰۶۱۱۶ جوراب کابل ۲۵ ۴۰۰ ۶۹,۷۸۴ ۲۷,۹۱۳,۶۲۰
  ۱۰۶۱۱۷ جوراب کابل ۳۰ ۴۰۰ ۸۰,۹۰۹ ۳۲,۳۶۳,۷۶۰
  ۱۰۶۱۱۸ جوراب کابل ۳۵ ۳۰۰ ۹۳,۰۴۶ ۲۷,۹۱۳,۷۴۳
  ۱۰۶۱۱۹ جوراب کابل ۴۰ ۲۰۰ ۱۰۳,۱۶۰ ۲۰,۶۳۲,۰۲۰
  ۱۰۶۱۲۰ روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q8 100 7,380 738,000
  106121 روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q0/5 400 4,920 1,968,000
  106122 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q1 800 4,477 3,581,760
  106123 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q2 800 7,232 5,785,920
  106124 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q3 800 9,815 7,852,320
  106125 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q4 800 13,948 11,158,560
  106126 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q5 400 15,154 6,061,440
  106127 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q6 400 17,023 6,809,280
  106128 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q8 200 21,095 4,218,900
  106129 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q10 200 27,552 5,510,400
  106130 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q12 200 32,718 6,543,600
  106131 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q14 200 16,359 3,271,800
  106132 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q18 100 30,135 3,013,500
  106133 روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q40 50 103,320 5,166,000
  گلند و جعبه گلند
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۰۷۰۰۳ جعبه گلند ۲ تیکه مشکی ۴n4 1,000 1,517 1,516,590
  107005 جعبه گلند ۲ تیکه مشکی ۵n4 1,000 1,820 1,820,400
  107006 جعبه گلند ۲۰*۵ ۲,۰۰۰ ۸۰۸ ۱,۶۱۶,۲۲۰
  ۱۰۷۰۰۷ جعبه گلند ۲۰*۶ ۲,۰۰۰ ۸۸۹ ۱,۷۷۸,۵۸۰
  ۱۰۷۰۰۸ جعبه گلند ۲۰*۷ ۲,۰۰۰ ۹۳۰ ۱,۸۵۹,۷۶۰
  ۱۰۷۰۰۹ جعبه گلند ۲۰*۸ ۱,۰۰۰ ۱,۵۱۷ ۱,۵۱۶,۵۹۰
  ۱۰۷۰۱۰ جعبه گلند ۲۰*۹ ۱,۰۰۰ ۱,۶۱۷ ۱,۶۱۷,۴۵۰
  ۱۰۷۰۱۱ جعبه گلند ۲۰*۱۰ ۱,۰۰۰ ۱,۷۳۹ ۱,۷۳۹,۲۲۰
  ۱۰۷۰۱۲ جعبه گلند ۴۰۸ ۱,۰۰۰ ۸۸۹ ۸۸۹,۲۹۰
  ۱۰۷۰۱۳ جعبه گلند ۱/۲ ۱,۰۰۰ ۸۰۸ ۸۰۸,۱۱۰
  ۱۰۷۰۱۴ جعبه گلند ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۵۲ ۱,۰۵۱,۶۵۰
  ۱۰۷۰۱۵ جعبه گلند ۲ ۱,۰۰۰ ۱,۳۵۳ ۱,۳۵۳,۰۰۰
  ۱۰۷۰۱۶ جعبه گلند ۳ ۵۰۰ ۱,۹۶۸ ۹۸۴,۰۰۰
  ۱۰۷۰۱۷ جعبه گلند ۴ ۵۰۰ ۳,۹۳۶ ۱,۹۶۸,۰۰۰
  ۱۰۷۰۱۸ جعبه گلند مشکی ۳ ۲,۰۰۰ ۵۰۶ ۱,۰۱۱,۰۶۰
  ۱۰۷۰۱۹ جعبه گلند مشکی ۴ ۴,۰۰۰ ۵۰۶ ۲,۰۲۲,۱۲۰
  ۱۰۷۰۲۰ جعبه گلند مشکی ۵ ۲,۰۰۰ ۵۴۶ ۱,۰۹۲,۲۴۰
  ۱۰۷۰۲۱ جعبه گلند مشکی ۶ ۲,۰۰۰ ۶۴۷ ۱,۲۹۳,۹۶۰
  ۱۰۷۰۲۲ جعبه گلند مشکی ۷ ۲,۰۰۰ ۶۴۷ ۱,۲۹۳,۹۶۰
  ۱۰۷۰۲۳ جعبه گلند مشکی ۸ ۲,۰۰۰ ۱,۰۵۲ ۲,۱۰۳,۳۰۰
  ۱۰۷۰۲۴ جعبه گلند ۱۰ ۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲ ۲,۳۴۴,۳۸۰
  ۱۰۷۰۲۵ جعبه گلند ۱۲ ۱,۰۰۰ ۱,۲۷۴ ۱,۲۷۴,۲۸۰
  ۱۰۷۰۲۶ جعبه گلند ۱۴ ۱,۰۰۰ ۱,۵۱۷ ۱,۵۱۶,۵۹۰
  ۱۰۷۰۲۷ جعبه گلند ۱۶ ۵۰۰ ۱,۷۳۹ ۸۶۹,۶۱۰
  ۱۰۷۰۲۸ جعبه گلند ۱۸ ۵۰۰ ۱,۹۸۲ ۹۹۰,۷۶۵
  ۱۰۷۰۲۹ جعبه گلند ۲۰ ۵۰۰ ۲,۵۴۹ ۱,۲۷۴,۲۸۰
  ۱۰۷۰۳۰ جعبه گلند مشکی ۲۵ ۲۳۷ ۵,۸۶۶ ۱,۳۹۰,۲۱۱
  ۱۰۷۰۳۱ جعبه گلند تخت ۶ ۱,۰۰۰ ۸۱۲ ۸۱۱,۸۰۰
  ۱۰۷۰۳۲ جعبه گلند سفید ۶ ۱,۰۰۰ ۶۲۷ ۶۲۷,۳۰۰
  ۱۰۷۰۳۳ جعبه گلند سفید ۷ ۱,۰۰۰ ۷۶۹ ۷۶۸,۷۵۰
  ۱۰۷۰۳۴ گلند PG7 طوسی ۵۰۰ ۶,۶۴۲ ۳,۳۲۱,۰۰۰
  ۱۰۷۰۳۵ گلند PG9 طوسی ۳۰۰ ۶,۸۸۸ ۲,۰۶۶,۴۰۰
  ۱۰۷۰۳۶ گلند PG13.5 طوسی ۲۰۰ ۱۱,۰۷۰ ۲,۲۱۴,۰۰۰
  ۱۰۷۰۳۷ گلند PG 16 200 12,300 2,460,000
  107038 گلند PG 21 طوسی ۲۰۰ ۲۵,۸۳۰ ۵,۱۶۶,۰۰۰
  ۱۰۷۰۳۹ گلند PG 11 300 9,471 2,841,300
  107040 گلند PG 7 استیل ۱۰۰ ۵۰,۴۳۰ ۵,۰۴۳,۰۰۰
  ۱۰۷۰۴۱ گلند PG 9 استیل ۱۰۰ ۷۲,۵۷۰ ۷,۲۵۷,۰۰۰
  ۱۰۷۰۴۳ گلند PG 9 دنباله دار طوسی ۱۰۰ ۱۳,۱۸۶ ۱,۳۱۸,۵۶۰
  ۱۰۷۰۴۴ جعبه گلند سفید ۴ ۲,۰۰۰ ۵۶۶ ۱,۱۳۱,۶۰۰
  ۱۰۷۰۴۵ جعبه گلند سفید ۳ ۲,۰۰۰ ۵۶۶ ۱,۱۳۱,۶۰۰
  ۱۰۷۰۴۷ پایه جعبه ۱۸۰۶ ۵۰۰ ۷۳۸ ۳۶۹,۰۰۰
  ۱۰۷۰۴۸ گلند PG-7 مشکی تایوان ۱۰۰ ۹,۴۷۱ ۹۴۷,۱۰۰
  سرسیم، روکش سرسیم، وایرشو
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۰۸۰۰۳ سرسیم کولری ۶.۳ تمام روکش زرد ۵۰۰ ۱,۹۴۳ ۹۷۱,۷۰۰
  ۱۰۸۰۳۵ مهره خوره برنجی ۳ MESA 5,000 1,116 5,578,050
  108036 مهره خوره برنجی ۴ MESA 3,000 1,214 3,642,030
  108037 مهره خوره برنجی ۵ MESA 3,000 1,261 3,782,250
  108038 مهره خوره برنجی ۶ MESA 2,000 1,711 3,421,860
  108039 مهره خوره برنجی ۸ MESA 1,800 2,251 4,051,620
  108040 مهره خوره برنجی ۱۰ MESA 1,000 2,925 2,924,940
  108041 سر سیم کولری FDD5.5 نیمه روکش زرد ۱,۰۰۰ ۱,۹۴۳ ۱,۹۴۳,۴۰۰
  ۱۰۸۰۴۲ سر سیم کولری FDD 2 نیمه روکش آبی ۹۰۰ ۱,۵۳۴ ۱,۳۸۰,۴۲۹
  ۱۰۸۰۴۳ سر سیم کولری FDD1.25 نیمه روکش قرمز ۱,۰۰۰ ۱,۴۳۲ ۱,۴۳۱,۷۲۰
  ۱۰۸۰۴۸ سرسیم کولری ماده ۶.۳ – Alfa 1201 6,000 812 4,870,800
  108049 سرسیم کولری نر – Alfa 1330 8,000 972 7,773,600
  108050 سرسیم کولری ماده ۴.۸ متوسط Alfa 1225 5,000 763 3,813,000
  108075 موف قرمز ۰.۵ تا ۱.۲۵ ۲۰۰ ۲,۰۰۰ ۳۹۹,۹۹۶
  ۱۰۸۰۷۶ موف آبی ۲.۵ تا ۱.۵ ۲۰۰ ۲,۲۳۵ ۴۴۶,۹۸۲
  ۱۰۸۰۷۷ موف زرد ۴ تا ۶ ۲۰۰ ۲,۵۸۳ ۵۱۶,۶۰۰
  ۱۰۸۰۸۱ وایرشو دوبل ۰/۵ ۱,۰۰۰ ۴۹۲ ۴۹۲,۰۰۰
  ۱۰۸۰۸۲ وایرشو دوبل ۰/۷۵ ۶,۰۰۰ ۴۹۲ ۲,۹۵۲,۰۰۰
  ۱۰۸۰۸۳ وایرشو دوبل ۱/۵ ۲,۰۰۰ ۷۳۸ ۱,۴۷۶,۰۰۰
  ۱۰۸۰۸۴ وایرشو دوبل ۲/۵ ۵,۰۰۰ ۸۱۲ ۴,۰۵۹,۰۰۰
  ۱۰۸۰۸۷ سرسیم تلفنی نر ۲.۸ MESA 9,000 566 5,092,200
  108088 وایرشو سوزنی ۱۰-۱ ۱,۰۰۰ ۱,۸۴۱ ۱,۸۴۱,۳۱۰
  ۱۰۸۰۸۹ وایرشو سوزنی ۱۰-۲ ۱,۰۰۰ ۱,۹۴۳ ۱,۹۴۳,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۰ وایرشو سوزنی ۱۳-۵/۵ ۱,۰۰۰ ۲,۴۵۵ ۲,۴۵۵,۰۸۰
  ۱۰۸۰۹۱ شماره سیم EC_1 عدد ۰ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۲ شماره سیم EC_1 عدد ۱ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۳ شماره سیم EC_1 عدد ۲ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۴ شماره سیم EC_1 عدد ۳ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۵ شماره سیم EC_1 عدد ۴ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۶ شماره سیم EC_1 عدد ۵ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۷ شماره سیم EC_1 عدد ۶ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۸ شماره سیم EC_1 عدد ۷ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۰۹۹ شماره سیم EC_1 عدد ۸ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۰ شماره سیم EC_1 عدد ۹ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۱ شماره سیم EC_2 عدد ۰ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۲ شماره سیم EC_2 عدد ۱ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۳ شماره سیم EC_2 عدد ۲ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۴ شماره سیم EC_2 عدد ۳ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۵ شماره سیم EC_2 عدد ۴ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۶ شماره سیم EC_2 عدد ۵ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۷ شماره سیم EC_2 عدد ۶ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۸ شماره سیم EC_2 عدد ۷ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۰۹ شماره سیم EC_2 عدد ۸ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۰ شماره سیم EC_2 عدد ۹ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۱ شماره سیم EC_3/350 عدد ۰ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۲ شماره سیم EC_3/350 عدد ۱ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۳ شماره سیم EC_3/350 عدد ۲ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۴ شماره سیم EC_3/350 عدد ۳ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۵ شماره سیم EC_3/350 عدد ۴ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۶ شماره سیم EC_3/350 عدد ۵ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۷ شماره سیم EC_3/350 عدد ۶ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۸ شماره سیم EC_3/350 عدد ۷ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۱۹ شماره سیم EC_3/350 عدد ۸ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۲۰ شماره سیم EC_3/350 عدد ۹ ۱ ۹۸,۴۰۰ ۹۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۲۱ سر سیم دو شاخ SV 1.25-3 1,000 1,023 1,023,360
  108122 سر سیم دو شاخ SV 1.25-4 1,000 1,023 1,023,360
  108123 سر سیم دو شاخ SV 1.25-5 1,000 1,023 1,023,360
  108124 سر سیم دو شاخ SV 1.25-6 1,000 1,432 1,431,720
  108125 سر سیم دو شاخ SV 2/5-4 1,000 1,228 1,227,540
  108126 سر سیم دو شاخ SV 2-5 1,000 1,432 1,431,720
  108127 سر سیم دو شاخ SV 2-6 1,000 1,637 1,637,130
  108128 سر سیم دو شاخ SV 5/5-4 1,000 2,876 2,875,740
  108129 سر سیم دو شاخ SV 5/5-5 1,000 3,069 3,068,850
  108130 سر سیم دو شاخ SV 5/5-6 1,000 3,273 3,273,030
  108131 سر سیم گرد RV 1.25-3 1,000 1,023 1,023,360
  108132 سر سیم گرد RV 1.25-4 1,000 1,023 1,023,360
  108134 سر سیم گرد RV 1.25-5 1,000 1,023 1,023,360
  108135 سر سیم گرد RV 1.25-6 10,000 1,432 14,317,200
  108136 سر سیم گرد RV 1.25-8 500 1,841 920,655
  108137 سر سیم گرد RV 2-3 1,000 1,228 1,227,540
  108138 سر سیم گرد RV 2-4 1,000 1,228 1,227,540
  108139 سر سیم گرد RV 2-5 1,000 1,432 1,431,720
  108140 سر سیم گرد RV 2-6 1,000 1,637 1,637,130
  108141 سر سیم گرد RV 2-8 500 2,251 1,125,450
  108142 سر سیم گرد RV 2-10 500 2,829 1,414,500
  108143 سر سیم گرد RV 5/5-5 1,000 3,069 3,068,850
  108144 سر سیم گرد RV 5/5-8 500 3,887 1,943,400
  108145 سر سیم گرد RV 5/5-10 500 5,289 2,644,500
  108146 سرسیم تلفنی ماده ۲.۸ MESA 7,000 701 4,907,700
  108147 جافیوزی خودرویی با سرسیم ۱,۰۰۰ ۷,۳۸۰ ۷,۳۸۰,۰۰۰
  ۱۰۸۱۴۸ سرسیم کولری ماده متوسط ۴.۸ چینی ۵,۰۰۰ ۲۴۶ ۱,۲۳۰,۰۰۰
  ۱۰۸۱۴۹ سرسیم کولری ماده ۶.۳ چینی ۲,۰۰۰ ۴۸۷ ۹۷۴,۱۶۰
  ۱۰۸۱۵۱ وایرشو ۰.۷۵ ۸,۰۰۰ ۳۳۰ ۲,۶۳۷,۱۲۰
  ۱۰۸۱۵۲ وایرشو ۱ ۳,۰۰۰ ۳۵۳ ۱,۰۵۹,۰۳۰
  ۱۰۸۱۵۳ وایرشو ۱.۵ ۴,۰۰۰ ۳۸۹ ۱,۵۵۴,۷۲۰
  ۱۰۸۱۵۴ وایرشو ۲.۵ ۷,۰۰۰ ۵۴۱ ۳,۷۸۸,۴۰۰
  ۱۰۸۱۵۵ وایرشو ۴ ۲,۰۰۰ ۶۷۵ ۱,۳۵۰,۵۴۰
  ۱۰۸۱۵۶ وایرشو ۶ ۲,۰۰۰ ۸۱۸ ۱,۶۳۵,۹۰۰
  ۱۰۸۱۵۷ وایرشو ۱۰ ۱,۰۰۰ ۱,۱۱۶ ۱,۱۱۵,۶۱۰
  ۱۰۸۱۵۸ وایرشو ۱۶ ۵۰۰ ۱,۳۰۱ ۶۵۰,۶۷۰
  ۱۰۸۱۵۹ وایرشو دوبل ۱ ۱,۰۰۰ ۵۲۹ ۵۲۸,۹۰۰
  ۱۰۸۱۶۰ روکش خشک کولری ۶.۳ ایرانی ۵,۰۰۰ ۱۲۳ ۶۱۵,۰۰۰
  ۱۰۸۱۶۱ روکش دنبه ای کولری ۶.۳ ۶,۰۰۰ ۳۰۸ ۱,۸۴۵,۰۰۰
  ۱۰۸۱۶۲ روکش کولری دنبه ای ۴/۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۹ ۲,۰۹۱,۰۰۰
  سوکت و ترمینال
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۰۹۰۱۳ ترمینال ۳MR قرمز ۵۰۰ ۳,۸۵۰ ۱,۹۲۴,۹۵۰
  ۱۰۹۰۱۴ ترمینال ۳MB آبی ۵۰۰ ۴,۰۵۹ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۱۰۹۰۳۰ ترمینال برق ۴ – KEFA 80 26,384 2,110,680
  109031 ترمینال برق ۶ – KEFA 60 35,178 2,110,680
  109032 ترمینال برق ۱۰ – KEFA 54 61,500 3,321,000
  109033 ترمینال برق ۱۶ – KEFA 32 87,945 2,814,240
  109034 سوکت PH ماده ۴ پین ۸,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۳۰۸,۷۲۰
  ۱۰۹۰۳۵ سوکت PH ماده ۵ پین ۱۰,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۶۳۵,۹۰۰
  ۱۰۹۰۳۶ سوکت PH ماده ۶ پین ۱۲,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۹۶۳,۰۸۰
  ۱۰۹۰۳۷ سوکت PH ماده ۸ پین ۸,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۳۰۸,۷۲۰
  ۱۰۹۰۳۸ سوکت PH ماده ۹ پین ۹,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۴۷۲,۳۱۰
  ۱۰۹۰۳۹ سوکت PH ماده ۱۲ پین ۱۲,۰۰۰ ۱۶۴ ۱,۹۶۳,۰۸۰
  ۱۰۹۰۴۰ سوکت PH صاف ۳ پین ۶,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۱۱۴,۳۸۰
  ۱۰۹۰۴۱ سوکت PH صاف ۴ پین ۸,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۴۸۵,۸۴۰
  ۱۰۹۰۴۲ سوکت PH صاف ۵ پین ۱۰,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۸۵۷,۳۰۰
  ۱۰۹۰۴۳ سوکت PH صاف ۶ پین ۶,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۱۱۴,۳۸۰
  ۱۰۹۰۴۴ سوکت PH صاف ۸ پین ۸,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۴۸۵,۸۴۰
  ۱۰۹۰۴۵ سوکت PH صاف ۹ پین ۹,۰۰۰ ۱۸۶ ۱,۶۷۱,۵۷۰
  ۱۰۹۰۴۶ سوکت PH صاف ۱۲ پین ۱۲,۰۰۰ ۱۸۶ ۲,۲۲۸,۷۶۰
  ۱۰۹۰۴۷ سوکت PH روبردی رایت ۶A 6,000 234 1,402,200
  109048 سوکت PH روبردی رایت ۷A 7,000 234 1,635,900
  109049 سوکت PH روبردی رایت ۸A 8,000 234 1,869,600
  109050 سوکت PH روبردی رایت ۹A 9,000 234 2,103,300
  109051 سوکت PH روبردی رایت ۱۲A 12,000 234 2,804,400
  109052 سوکت ۵۲۶۴ ماده ۲ پین ۴,۰۰۰ ۲۱۲ ۸۴۶,۲۴۰
  ۱۰۹۰۵۳ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۵ پین ۱۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۲,۱۱۵,۶۰۰
  ۱۰۹۰۵۴ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۶ پین ۶,۰۰۰ ۲۱۲ ۱,۲۶۹,۳۶۰
  ۱۰۹۰۵۵ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۷ پین ۷,۰۰۰ ۲۱۲ ۱,۴۸۰,۹۲۰
  ۱۰۹۰۵۶ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۸ پین ۸,۰۰۰ ۲۱۲ ۱,۶۹۲,۴۸۰
  ۱۰۹۰۵۷ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۹ پین ۹,۰۰۰ ۲۱۲ ۱,۹۰۴,۰۴۰
  ۱۰۹۰۵۸ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۱۰ پین ۱۰,۰۰۰ ۲۱۲ ۲,۱۱۵,۶۰۰
  ۱۰۹۰۵۹ سوکت ۵۲۶۴ ماده ۱۲ پین ۱۲,۰۰۰ ۲۱۲ ۲,۵۳۸,۷۲۰
  ۱۰۹۰۶۰ سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۸ پین ۸,۰۰۰ ۲۸۳ ۲,۲۶۳,۲۰۰
  ۱۰۹۰۶۱ سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۱۰ پین ۱۰,۰۰۰ ۲۸۳ ۲,۸۲۹,۰۰۰
  ۱۰۹۰۶۲ سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۱۲ پین ۱۲,۰۰۰ ۲۸۳ ۳,۳۹۴,۸۰۰
  ۱۰۹۰۶۳ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۲ پین ۴,۰۰۰ ۳۵۳ ۱,۴۱۲,۰۴۰
  ۱۰۹۰۶۴ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۳ پین ۶,۰۰۰ ۳۵۳ ۲,۱۱۸,۰۶۰
  ۱۰۹۰۶۵ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۵ پین ۵,۰۰۰ ۳۵۳ ۱,۷۶۵,۰۵۰
  ۱۰۹۰۶۶ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۷ پین ۷,۰۰۰ ۳۵۳ ۲,۴۷۱,۰۷۰
  ۱۰۹۰۶۷ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۸ پین ۸,۰۰۰ ۳۵۳ ۲,۸۲۴,۰۸۰
  ۱۰۹۰۶۸ سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۱۲ پین ۱۲,۰۰۰ ۳۵۳ ۴,۲۳۶,۱۲۰
  ۱۰۹۰۶۹ سوکت ATX رو بردی رایت ۲P 1,000 1,476 1,476,000
  109070 سوکت ATX رو بردی رایت ۴P 2,000 1,476 2,952,000
  109071 سوکت ATX رو بردی رایت ۱۰P 2,000 1,476 2,952,000
  109072 سوکت ATX رو بردی رایت ۱۲P 6,000 1,476 8,856,000
  109073 سوکت ATX رو بردی رایت ۱۶P 3,200 1,476 4,723,200
  109074 سوکت ATX رو بردی رایت ۱۸P 4,500 1,476 6,642,000
  109075 سوکت ATX رو بردی رایت ۲۰P 4,000 1,476 5,904,000
  109076 سوکت ATX رو بردی رایت ۲۴P 6,000 1,476 8,856,000
  109077 سوکت L6.2 نری ۲P 2,000 1,697 3,394,800
  109078 سوکت L6.2 نری ۴P 800 1,697 1,357,920
  109079 سوکت L6.2 نری ۶P 1,200 1,697 2,036,880
  109080 سوکت L6.2 نری ۹P 1,800 1,697 3,055,320
  109081 سوکت L6.2 نری ۱۲P 1,200 1,697 2,036,880
  109082 سوکت L6.2 نری ۱۵P 1,500 1,697 2,546,100
  109083 سوکت L6.2 ماده ۲P 2,000 1,697 3,394,800
  109084 سوکت L6.2 ماده ۴P 800 1,697 1,357,920
  109085 سوکت L6.2 ماده ۶P 1,200 1,697 2,036,880
  109087 سوکت L6.2 ماده ۹P 1,800 1,697 3,055,320
  109088 سوکت L6.2 ماده ۱۲P 1,200 1,697 2,036,880
  109089 سوکت L6.2 ماده ۱۵P 1,500 1,697 2,546,100
  109090 سوکت L6.2 خطی ماده ۴P 800 1,697 1,357,920
  109091 سوکت L6.2 خطی نر ۴P 800 1,697 1,357,920
  109092 سوکت ۲۵۱۰_۲Y 2,000 117 233,700
  109093 سوکت ۲۵۱۰_۴Y 2,000 117 233,700
  109094 سوکت ۲۵۱۰_۳Y 1,500 117 175,275
  109095 سوکت ۲۵۱۰_۵Y 2,500 117 292,125
  109096 سوکت ۲۵۱۰_۶Y 3,000 117 350,550
  109097 سوکت ۲۵۱۰_۷Y 3,500 117 408,975
  109098 سوکت ۲۵۱۰_۹Y 9,000 117 1,051,650
  109099 سوکت ۲۵۱۰_۱۰Y 5,000 117 584,250
  109100 سوکت ۲۵۱۰_۱۲Y 6,000 117 701,100
  109101 سوکت CH_2Y 1,000 353 353,010
  109102 سوکت CH_3Y 1,500 353 529,515
  109103 سوکت CH_4Y 2,000 353 706,020
  109104 سوکت CH_5Y 5,000 353 1,765,050
  109105 سوکت CH_6Y 3,000 353 1,059,030
  109106 سوکت CH_7Y 3,500 353 1,235,535
  109107 سوکت CH_8Y 4,000 353 1,412,040
  109108 سوکت CH_10Y 3,000 353 1,059,030
  109109 سوکت CH_12Y 6,000 353 2,118,060
  109110 سوکت XH_4Y 8,000 127 1,013,520
  109111 سوکت XH_5Y 10,000 127 1,266,900
  109112 سوکت XH_6Y 12,000 127 1,520,280
  109113 سوکت XH_8Y 8,000 127 1,013,520
  109114 سوکت XH_9Y 9,000 127 1,140,210
  109115 سوکت XH_10Y 10,000 127 1,266,900
  109116 سوکت XH_12Y 12,000 127 1,520,280
  109117 سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۲A 4,000 198 792,120
  109118 سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۳A صاف ۳,۰۰۰ ۱۹۸ ۵۹۴,۰۹۰
  ۱۰۹۱۱۹ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۴A صاف ۴,۰۰۰ ۱۹۸ ۷۹۲,۱۲۰
  ۱۰۹۱۲۰ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۶A صاف ۶,۰۰۰ ۱۹۸ ۱,۱۸۸,۱۸۰
  ۱۰۹۱۲۱ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۷A صاف ۷,۰۰۰ ۱۹۸ ۱,۳۸۶,۲۱۰
  ۱۰۹۱۲۲ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۹A صاف ۹,۰۰۰ ۱۹۸ ۱,۷۸۲,۲۷۰
  ۱۰۹۱۲۳ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۰A صاف ۱۰,۰۰۰ ۱۹۸ ۱,۹۸۰,۳۰۰
  ۱۰۹۱۲۴ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۲A صاف ۱۲,۰۰۰ ۱۹۸ ۲,۳۷۶,۳۶۰
  ۱۰۹۱۲۵ سوکت CH رو بردی ۲A صاف ۱,۰۰۰ ۸۴۹ ۸۴۸,۷۰۰
  ۱۰۹۱۲۶ سوکت CH رو بردی ۳A صاف ۱,۵۰۰ ۸۴۹ ۱,۲۷۳,۰۵۰
  ۱۰۹۱۲۷ سوکت CH رو بردی ۵A 2,500 849 2,121,750
  109128 سوکت CH رو بردی ۶A 3,000 849 2,546,100
  109129 سوکت CH رو بردی ۷A 3,500 849 2,970,450
  109130 سوکت XH رو بردی صاف ۵A 10,000 538 5,375,100
  109131 سوکت XH رو بردی صاف ۶A 6,000 538 3,225,060
  109132 سوکت XH رو بردی صاف ۸A 8,000 538 4,300,080
  109133 سوکت XH رو بردی صاف ۹ پین ۹,۰۰۰ ۵۳۸ ۴,۸۳۷,۵۹۰
  ۱۰۹۱۳۴ سوکت XH رو بردی صاف ۱۰A 10,000 538 5,375,100
  109135 سوکت XH رو بردی صاف ۱۲A 120,000 538 64,501,200
  109136 سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۹A رایت ۹,۰۰۰ ۲۳۴ ۲,۱۰۳,۳۰۰
  ۱۰۹۱۳۷ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۰A رایت ۱۰,۰۰۰ ۲۳۴ ۲,۳۳۷,۰۰۰
  ۱۰۹۱۳۸ سوکت ATX روبردی صاف نازک ۲P 1,000 1,476 1,476,000
  109139 سوکت ATX روبردی صاف نازک ۴P 2,000 1,476 2,952,000
  109140 سوکت ATX روبردی صاف نازک ۶P 3,000 1,476 4,428,000
  109141 سوکت ATX روبردی صاف نازک ۸P 4,000 1,476 5,904,000
  109142 سوکت VH_4Y 2,000 354 708,480
  109143 سوکت VH_6Y 3,000 354 1,062,720
  109144 سوکت XH رو بردی رایت AW 6 6,000 212 1,269,360
  109145 سوکت XH رو بردی رایت AW 7 7,000 212 1,480,920
  109146 سوکت XH رو بردی رایت AW 9 9,000 212 1,904,040
  109147 سوکت XH رو بردی رایت AW 10 10,000 212 2,115,600
  109148 سوکت XH رو بردی رایت AW 12 12,000 212 2,538,720
  109149 ترمینال برق KF35C-2P 200 1,353 270,600
  109150 ترمینال برق KF35C-4P 100 1,353 135,300
  109151 ترمینال برق KF45C-2P 100 1,845 184,500
  109152 سوکت سر سیم ماده ATX 5558 KEFA 9,000 707 6,365,250
  109153 سوکت سر سیم نر ATX 5558 KEFA 7,000 707 4,950,750
  109154 سوکت سر سیم ماده مخابراتی ۲۵۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۱۱ ۶,۲۲۳,۸۰۰
  ۱۰۹۱۵۵ سوکت سر سیم ماده CF KEFA 7,000 1,486 10,400,880
  109156 سوکت سر سیم نر CF KEFA 7,000 1,486 10,400,880
  109157 سوکت سر سیم ماده L 6.2 KEFA 6,000 1,415 8,487,000
  109158 سوکت سر سیم نر L 6.2 KEFA 6,000 1,415 8,487,000
  109159 سوکت سر سیم PH 24,000 304 7,291,440
  109160 سوکت سر سیم پین گرد ۵۲۶۴ ۲۲,۰۰۰ ۳۵۳ ۷,۷۶۶,۲۲۰
  ۱۰۹۱۶۱ سوکت سر سیم VH 6,000 1,061 6,368,940
  109162 سوکت ATX رو بردی رایت ۱۴P 2,800 1,476 4,132,800
  109163 سوکت CF ماده ۲P 800 2,122 1,697,400
  109164 سوکت CF ماده ۴P 800 2,122 1,697,400
  109165 سوکت CF ماده ۹P 900 2,122 1,909,575
  109167 سوکت CF ماده ۱۲P 1,200 2,122 2,546,100
  109168 سوکت ATX ماده P 2 2,000 707 1,414,500
  109169 سوکت ATX ماده P 4 2,000 707 1,414,500
  109170 سوکت ATX ماده P 6 2,400 707 1,697,400
  109171 سوکت ATX ماده P 8 4,000 707 2,829,000
  109172 سوکت ATX ماده P 10 4,000 707 2,829,000
  109173 سوکت ATX ماده P 12 4,800 707 3,394,800
  109174 سوکت ATX ماده P 14 2,800 707 1,980,300
  109175 سوکت ATX ماده P 20 4,000 707 2,829,000
  109176 سوکت ATX ماده P 24 4,800 707 3,394,800
  109177 سوکت CF نری ۲P 1,000 2,122 2,121,750
  109178 سوکت CF نری ۴P 800 2,122 1,697,400
  109179 سوکت CF نری ۹P 900 2,122 1,909,575
  109180 سوکت CF نری ۱۲P 1,200 2,122 2,546,100
  109181 سوکت CF رو بردی ۴P 800 3,536 2,829,000
  109182 سوکت CF رو بردی ۵P 500 3,536 1,768,125
  109183 سوکت CF رو بردی ۶P 600 3,536 2,121,750
  109184 سوکت CF رو بردی ۹P 900 3,536 3,182,625
  109185 سوکت CF رو بردی ۱۲P 600 3,536 2,121,750
  109186 سوکت ATX نر P 2 2,000 707 1,414,500
  109187 سوکت ATX نر P 4 2,000 707 1,414,500
  109188 سوکت ATX نر p 8 8,000 707 5,658,000
  109189 سوکت ATX نر P 12 6,000 707 4,243,500
  109190 سوکت ATX نر P 14 2,800 707 1,980,300
  109191 سوکت ATX نر P 20 4,000 707 2,829,000
  109192 سوکت ATX نر P 24 4,800 707 3,394,800
  109193 سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۴P 2,000 1,486 2,971,680
  109194 سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۶P 3,000 1,486 4,457,520
  109195 سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۱۰P 4,000 1,486 5,943,360
  109196 سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۱۲P 24,000 1,486 35,660,160
  109197 سوکت SM ماده ۲P 2,000 353 706,020
  109198 سوکت SM ماده ۳P 1,500 353 529,515
  109199 سوکت SM ماده ۴P 2,000 353 706,020
  109200 سوکت SM ماده ۶P 3,000 353 1,059,030
  109201 سوکت SM نر ۲P 1,000 353 353,010
  109202 سوکت SM نر ۳P 1,500 353 529,515
  109203 سوکت SM نر ۴P 2,000 353 706,020
  109204 سوکت SM نر ۶P 3,000 353 1,059,030
  109205 سوکت VH روبردی ۲A رایت ۲,۰۰۰ ۱۰۱ ۲۰۱,۷۲۰
  ۱۰۹۲۰۶ سوکت VH روبردی ۳AW رایت ۱,۵۰۰ ۱۰۱ ۱۵۱,۲۹۰
  ۱۰۹۲۰۷ سوکت VH روبردی ۴A رایت ۲,۰۰۰ ۱۰۱ ۲۰۱,۷۲۰
  ۱۰۹۲۰۸ سوکت VH روبردی ۶AW رایت ۳,۰۰۰ ۱۰۱ ۳۰۲,۵۸۰
  ۱۰۹۲۰۹ سوکت VH روبردی ۸A رایت ۴,۰۰۰ ۱۰۱ ۴۰۳,۴۴۰
  ۱۰۹۲۱۰ سوکت VH روبردی ۱۰A رایت ۳,۰۰۰ ۱۰۱ ۳۰۲,۵۸۰
  ۱۰۹۲۱۱ سوکت CH روبردی ۸A صاف ۴,۰۰۰ ۸۴۹ ۳,۳۹۴,۸۰۰
  ۱۰۹۲۱۲ سوکت CH روبردی ۱۰A 3,000 849 2,546,100
  109213 سوکت VH روبردی ۳A صاف ۳,۰۰۰ ۵۳۸ ۱,۶۱۲,۵۳۰
  ۱۰۹۲۱۴ سوکت VH روبردی ۵A صاف ۲,۵۰۰ ۵۳۸ ۱,۳۴۳,۷۷۵
  ۱۰۹۲۱۵ سوکت VH روبردی ۱۰A صاف ۳,۰۰۰ ۵۳۸ ۱,۶۱۲,۵۳۰
  ۱۰۹۲۱۶ سوکت VH_2Y 2,000 354 708,480
  109217 سوکت سیمدار ۵۲۶۴ ۵P بلند ۵۰۰ ۱,۹۶۸ ۹۸۴,۰۰۰
  ۱۰۹۲۱۸ سوکت سیمدار سفید صورتی نر و ماده P2 1,000 7,380 7,380,000
  109219 سوکت سیمدار قرمز ماده ۲ پین ۱۳ ۱,۲۰۰ ۲,۹۲۱ ۳,۵۰۵,۵۰۰
  ۱۰۹۲۲۰ سوکت سیمدار قرمز نر ۲ پین ۱۳ ۱,۲۰۰ ۲,۹۲۱ ۳,۵۰۵,۵۰۰
  ۱۰۹۲۲۱ سوکت سیمدار لبه تخت ماده P2 800 2,153 1,722,000
  109222 سوکت سیمدار لبه تخت نر ۲P 800 2,153 1,722,000
  109223 سوکت سیمدار XH 2P ماده ۲,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۴,۹۲۰,۰۰۰
  ۱۰۹۲۲۴ سوکت سیمدار XH 6P ماده ۳,۰۰۰ ۲,۴۶۰ ۷,۳۸۰,۰۰۰
  ۱۰۹۲۲۵ سوکت سیمدار ATX ماده ۲P 600 2,460 1,476,000
  109226 سوکت سیمدار ATX ماده ۴P 800 2,460 1,968,000
  109227 سوکت سیمدار ATX نر ۲P 600 2,460 1,476,000
  109228 سوکت سیمدار ATX نر ۴P 800 2,460 1,968,000
  109229 سوکت سیمدار CF نری ۲P 400 3,690 1,476,000
  109230 سوکت سیمدار CF ماده ۲P 400 3,690 1,476,000
  109231 سوکت سیمدار EL ماده ۲P 400 2,306 922,500
  109232 سوکت سیمدار EL نری ۲P 400 2,306 922,500
  109233 سوکت سیمدار XH 3P ماده بلند ۳۰۰ ۳,۰۷۵ ۹۲۲,۵۰۰
  ۱۰۹۲۳۴ سوکت سیمدار ۵۲۶۴ ۲P بلند ۲۰۰ ۱,۱۶۹ ۲۳۳,۷۰۰
  ۱۰۹۲۳۵ سوکت سیمدار ۲۵۱۰ ۲P بلند ۲۰۰ ۲,۴۶۰ ۴۹۲,۰۰۰
  ۱۰۹۲۳۶ سوکت CH رو بردی ۶A رایت ۳,۰۰۰ ۸۴۹ ۲,۵۴۶,۱۰۰
  ۱۰۹۲۳۷ سوکت CH رو بردی ۱۰A رایت ۲,۰۰۰ ۸۴۹ ۱,۶۹۷,۴۰۰
  ۱۰۹۲۳۸ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۲A رایت ۴,۰۰۰ ۲۳۴ ۹۳۴,۸۰۰
  ۱۰۹۲۳۹ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۴A رایت ۴,۰۰۰ ۲۳۴ ۹۳۴,۸۰۰
  ۱۰۹۲۴۰ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۵A رایت ۵,۰۰۰ ۲۳۴ ۱,۱۶۸,۵۰۰
  ۱۰۹۲۴۱ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۶A رایت ۶,۰۰۰ ۲۳۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۱۰۹۲۴۲ سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۷A رایت ۷,۰۰۰ ۲۳۴ ۱,۶۳۵,۹۰۰
  ۱۰۹۲۴۳ سوکت ATX ماده ۱۶ P 3,200 707 2,263,200
  پیچ ئ مهره پلاستیکی، اسپیسر، درپوش
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۱۰۰۰۱ پیچ ۳۰۶ ۲,۰۰۰ ۳,۴۳۹ ۶,۸۷۸,۱۶۰
  ۱۱۰۰۰۲ پیچ ۳۱۰ ۲,۰۰۰ ۴,۰۴۵ ۸,۰۹۰,۹۴۰
  ۱۱۰۰۰۳ پیچ ۳۱۵ ۲,۰۰۰ ۴,۸۵۵ ۹,۷۰۹,۶۲۰
  ۱۱۰۰۰۴ پیچ ۳۲۰ ۲,۰۰۰ ۶,۰۶۹ ۱۲,۱۳۷,۶۴۰
  ۱۱۰۰۰۷ پیچ ۴۱۰ ۲,۰۰۰ ۵,۴۶۱ ۱۰,۹۲۲,۴۰۰
  ۱۱۰۰۰۸ پیچ ۴۱۵ ۲,۰۰۰ ۶,۲۷۱ ۱۲,۵۴۱,۰۸۰
  ۱۱۰۰۰۹ پیچ ۴۲۰ ۲,۰۰۰ ۷,۲۸۲ ۱۴,۵۶۳,۲۰۰
  ۱۱۰۰۱۱ مهره ۳ ۵,۰۰۰ ۲,۰۲۳ ۱۰,۱۱۶,۷۵۰
  ۱۱۰۰۱۲ مهره ۴ ۳,۰۰۰ ۲,۰۲۳ ۶,۰۷۰,۰۵۰
  ۱۱۰۰۱۵ پیچ ۳۲۵ ۲,۰۰۰ ۶,۷۶۵ ۱۳,۵۳۰,۰۰۰
  ۱۱۰۰۱۷ مهره NW4-10 3,000 1,112 3,335,760
  113001 درپوش HP 8 1,000 1,739 1,739,220
  113002 درپوش HP 10 500 2,225 1,112,535
  113003 درپوش HP 13 500 2,529 1,264,440
  113004 درپوش HP 16 500 3,034 1,517,205
  113005 درپوش HP 22 300 3,844 1,153,125
  113006 اسپیسر SPT_10 2,000 2,549 5,097,120
  113007 اسپیسر H_9.5 1,000 2,084 2,083,620
  113008 اسپیسر H_12.5 1,000 2,549 2,548,560
  113009 اسپیسر ES_5 2,000 2,084 4,167,240
  113010 اسپیسر CS_6 2,000 1,861 3,721,980
  113011 اسپیسر CS_10 2,000 2,084 4,167,240
  113012 اسپیسر CS_12 2,000 2,326 4,651,860
  113013 اسپیسر CS_16 2,000 2,792 5,584,200
  113014 اسپیسر CBS_10 2,000 1,739 3,478,440
  113015 اسپیسر RS_6 2,000 1,861 3,721,980
  113016 اسپیسر RS_8 2,000 1,986 3,972,900
  113017 اسپیسر RS_10 2,000 2,084 4,167,240
  113018 اسپیسر RS_16 2,000 2,549 5,097,120
  113019 اسپیسر TT8 2,000 1,517 3,033,180
  113020 اسپیسر CS_22 2,000 4,410 8,819,100
  113021 اسپیسر LRD_04 1,000 2,023 2,023,350
  113022 اسپیسر HTP_306 2,000 2,091 4,182,000
  113023 اسپیسر HTP_315 1,000 3,198 3,198,000
  113024 اسپیسر HTP_320 1,000 3,936 3,936,000
  113025 اسپیسر HTS_306 2,000 2,091 4,182,000
  113026 اسپیسر HTS_310 1,000 2,337 2,337,000
  113027 اسپیسر HTS_315 1,000 3,198 3,198,000
  113028 اسپیسر HTS_318 1,000 3,690 3,690,000
  113029 اسپیسر LED_4MM 2,000 406 811,800
  113030 اسپیسر LED_6MM 2,000 406 811,800
  113031 اسپیسر LED_10MM 2,000 587 1,173,420
  113032 اسپیسر LED_15MM 1,000 707 707,250
  113033 اسپیسر LED_20MM 1,000 812 811,800
  113034 اسپیسر استوانه ۱۰*۳.۵*۵ ۲,۰۰۰ ۴۹۲ ۹۸۴,۰۰۰
  ۱۱۳۰۳۵ اسپیسر استوانه ۲۰*۳*۵ ۱,۰۰۰ ۸۰۰ ۷۹۹,۵۰۰
  ۱۱۳۰۳۶ اسپیسر استوانه ۲۰*۳*۷ ۱,۰۰۰ ۲,۱۵۳ ۲,۱۵۲,۵۰۰
  ۱۱۳۰۳۷ اسپیسر استوانه ۲۰*۴*۷ ۱,۰۰۰ ۲,۲۷۶ ۲,۲۷۵,۵۰۰
  ۱۱۳۰۳۸ اسپیسر RS_12 2,000 2,326 4,651,860
  قلع، خمیر سیلیکون، چسب و نوار چسب، نوارفرم، اسپری
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۱۱۰۰۵ خمیر سیلیکون ۱۰ گرمی ۴۰ ۷۹,۹۵۰ ۳,۱۹۸,۰۰۰
  ۱۱۱۰۰۹ روغن لحیم آرمک آلمان ۵۰ گرمی ۹ ۱۱۰,۷۰۰ ۹۹۶,۳۰۰
  ۱۱۱۰۱۰ خمیر فلکسی خمیری ۲ ۱۰۷,۰۱۰ ۲۱۴,۰۲۰
  ۱۱۱۰۱۱ وازلین صنعتی ۵ ۱۱۰,۷۰۰ ۵۵۳,۵۰۰
  ۱۱۱۰۱۲ اسپری چرب آماسان ۱۲ ۹۲,۲۵۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
  ۱۱۱۰۱۳ اسپری خشک آماسان ۱۲ ۹۲,۲۵۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
  ۱۱۱۰۱۴ قلع ۱۰۰ گرمی ۰.۸ آساهی ۸۱ ۱۵۹,۹۰۰ ۱۲,۹۵۱,۹۰۰
  ۱۱۱۰۱۵ اسپری چرب ناهید ۲ ۹۲,۲۵۰ ۱۸۴,۵۰۰
  ۱۱۱۰۱۶ اسپری خشک ناهید ۲ ۹۲,۲۵۰ ۱۸۴,۵۰۰
  ۱۱۲۰۰۲ نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۶ ۲ ۲۶۱,۹۹۰ ۵۲۳,۹۸۰
  ۱۱۲۰۰۵ نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۱۲ ۲ ۳۹۳,۶۰۰ ۷۸۷,۲۰۰
  ۱۱۲۰۰۶ نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۱۴ ۲ ۳۵۳,۰۱۰ ۷۰۶,۰۲۰
  ۱۱۲۰۱۲ چسب اسفنجی ۱ سانتی ۴۸ ۱۴۱,۴۵۰ ۶,۷۸۹,۶۰۰
  ۱۱۲۰۱۳ چسب اسفنجی ۲سانتی ۲۴ ۱۸۲,۰۴۰ ۴,۳۶۸,۹۶۰
  ۱۱۲۰۱۴ چسب اسفنجی ۳سانتی ۱۲ ۲۴۲,۳۱۰ ۲,۹۰۷,۷۲۰
  ۱۱۲۰۱۵ چسب اسفنجی ۵سانتی ۱۰ ۲۸۲,۹۰۰ ۲,۸۲۹,۰۰۰
  ۱۱۲۰۲۳ چسب کاغذی ۱سانتی ۳۰ ۷۰,۱۱۰ ۲,۱۰۳,۳۰۰
  ۱۱۲۰۲۴ چسب کاغذی ۲سانتی ۵ ۹۲,۲۵۰ ۴۶۱,۲۵۰
  ۱۱۲۰۲۵ چسب کاغذی ۵سانتی ۱۰ ۱۸۴,۵۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
  ۱۱۲۰۲۶ چسب برزنتی مشکی ۲۰ ۱۸۳,۲۷۰ ۳,۶۶۵,۴۰۰
  ۱۱۲۰۲۷ چسب کارتن ۷۱ ۳۹,۳۶۰ ۲,۷۹۴,۵۶۰
  ۱۱۲۰۲۸ چسب برق مشکی های ولتاژ ۳۷ ۷۹,۹۵۰ ۲,۹۵۸,۱۵۰
  ۱۱۲۰۳۰ چسب برق سبز های ولتاژ ۵۰ ۷۹,۹۵۰ ۳,۹۹۷,۵۰۰
  ۱۱۲۰۳۱ چسب کارتن ۱۰۰۰متری ۴ ۳۶۹,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
  ۱۱۲۰۳۲ نوار فرم SW6 10 60,270 602,700
  112033 نوار فرم SW8 10 70,110 701,100
  112034 نوار فرم SW10 10 79,950 799,500
  112035 نوار فرم SW16 10 100,860 1,008,600
  112036 نوار فرم SW20 10 135,300 1,353,000
  112038 چسب پارچه ای مشکی ۲ سانتی ۴ ۶۷,۶۵۰ ۲۷۰,۶۰۰
  ۲۰۲۰۶۶ چسب ۱-۲-۳ Ferm 200mil متوسط ۴ ۱۵۹,۹۰۰ ۶۳۹,۶۰۰
  ابزار و لوازم جانبی
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۲۰۱۰۰۱ مولتی متر ویکتور VC88 5 2,619,900 13,099,500
  201002 مولتی متر اکسل ۹۲۰۵ ۵ ۶۴۵,۷۵۰ ۳,۲۲۸,۷۵۰
  ۲۰۱۰۰۳ مولتی متر سونما عقربه ای ۵ ۵۶۵,۸۰۰ ۲,۸۲۹,۰۰۰
  ۲۰۱۰۰۴ ولت متر کلمپ کد۲۶۶ بزرگ ۳ ۶۱۵,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
  ۲۰۲۰۰۱ هویه ۴۰ پروسکیت ۵ ۹۷۱,۷۰۰ ۴,۸۵۸,۵۰۰
  ۲۰۲۰۰۲ هویه ۶۰ پروسکیت ۵ ۹۱۰,۲۰۰ ۴,۵۵۱,۰۰۰
  ۲۰۲۰۰۳ هویه تفنگی دیزل ۶ ۸۲۴,۱۰۰ ۴,۹۴۴,۶۰۰
  ۲۰۲۰۰۴ پایه هویه چدنی ۵ ۱۱۰,۷۰۰ ۵۵۳,۵۰۰
  ۲۰۲۰۰۵ فرانسه ۴ جیتک ۱۰ ۲۳۹,۸۵۰ ۲,۳۹۸,۵۰۰
  ۲۰۲۰۰۶ دم باریک ۹۰۶ پروسکیت ۵ ۶۲۸,۵۳۰ ۳,۱۴۲,۶۵۰
  ۲۰۲۰۰۷ کف چین ۱۰۱D پروسکیت ۴ ۴۷۳,۵۵۰ ۱,۸۹۴,۲۰۰
  ۲۰۲۰۰۸ کف چین پلاتو ۵ ۱۶۳,۵۹۰ ۸۱۷,۹۵۰
  ۲۰۲۰۰۹ کف چین al5r 4 295,200 1,180,800
  202010 کف چین بزرگ ژاپنی ۵ ۶۸۸,۸۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰
  ۲۰۲۰۱۱ کف چین کوچک ژاپنی MKK 120-s 5 615,000 3,075,000
  202012 سوکت زن ۳۷۳ پروسکیت ۱ ۷۹۹,۵۰۰ ۷۹۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۱۳ قیچی کروز ۶ ۲۸۲,۹۰۰ ۱,۶۹۷,۴۰۰
  ۲۰۲۰۱۴ دستگاه چسب حرارتی بزرگ ۵ ۶۰۲,۷۰۰ ۳,۰۱۳,۵۰۰
  ۲۰۲۰۱۵ دستگاه چسب حرارتی کوچک ۴ ۲۷۶,۷۵۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
  ۲۰۲۰۱۶ قلع کش ۳۶۶NB پروسکیت ۵ ۳۴۴,۴۰۰ ۱,۷۲۲,۰۰۰
  ۲۰۲۰۱۷ انبر قفلی دو قلو R05 6 319,800 1,918,800
  202019 ست آلن ایشی سوراخدار ۱۰ ۳۰۷,۵۰۰ ۳,۰۷۵,۰۰۰
  ۲۰۲۰۲۰ پیچ گوشتی ساعتی پروسکیت ۴ ۲۴۶,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰
  ۲۰۲۰۲۱ پیچ گوشتی روبیکن ۴تایی ۱۰ ۴۷۹,۷۰۰ ۴,۷۹۷,۰۰۰
  ۲۰۲۰۲۲ پیچ گوشتی روبیکن ۵تایی ۶ ۴۳۰,۵۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰
  ۲۰۲۰۲۳ ست پیچ گوشتی پروسکیت ۹۱۰۶ ۴ ۶۵۱,۹۰۰ ۲,۶۰۷,۶۰۰
  ۲۰۲۰۲۴ ست پیچ گوشتی ۱۰۰۰ ولتی VDE9913 6 602,700 3,616,200
  202025 جعبه قطعات پروسکیت ۱۳۲D 3 369,000 1,107,000
  202026 فازمتر گرانت ۴ ۱۴۷,۶۰۰ ۵۹۰,۴۰۰
  ۲۰۲۰۲۷ متر ۳ متری KDS 6 430,500 2,583,000
  202028 متر ۵ متری KDS 6 479,700 2,878,200
  202029 متر ۵.۵ متری KDS 5 492,000 2,460,000
  202030 فیوز خودرویی ۳ آمپر پرایدی ۱,۰۰۰ ۲,۰۳۰ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۳۱ فیوز خودرویی ۵ آمپر پرایدی ۵۰۰ ۲,۰۳۰ ۱,۰۱۴,۷۵۰
  ۲۰۲۰۳۲ فیوز خودرویی ۷.۵ آمپر پرایدی ۳۰۰ ۲,۰۳۰ ۶۰۸,۸۵۰
  ۲۰۲۰۳۳ فیوز خودرویی ۱۰ آمپر پرایدی ۱,۰۰۰ ۲,۰۳۰ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۳۴ فیوز خودرویی ۱۵ آمپر پرایدی ۵۰۰ ۲,۰۳۰ ۱,۰۱۴,۷۵۰
  ۲۰۲۰۳۵ فیوز خودرویی ۲۰ آمپر پرایدی ۱,۰۰۰ ۲,۰۳۰ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۳۶ فیوز خودرویی ۲۵ آمپر پرایدی ۱,۰۰۰ ۲,۰۳۰ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۳۷ فیوز خودرویی ۳۰ آمپر پرایدی ۱,۰۰۰ ۲,۰۳۰ ۲,۰۲۹,۵۰۰
  ۲۰۲۰۳۸ هویه ۳۵ رولنس ۵ ۲۰۲,۹۵۰ ۱,۰۱۴,۷۵۰
  ۲۰۲۰۳۹ هویه ۴۰ رولنس ۵ ۲۰۲,۹۵۰ ۱,۰۱۴,۷۵۰
  ۲۰۲۰۴۰ هویه ۶۰ رولنس ۴ ۲۱۵,۲۵۰ ۸۶۱,۰۰۰
  ۲۰۲۰۴۱ سوکت زن شبکه رولنس RT 930 5 282,900 1,414,500
  202042 سیم قلع کش قرمز آلمانی L20 10 123,000 1,230,000
  202043 مسواک سیمی بزرگ ۳ تایی ۶ ۴۳,۰۵۰ ۲۵۸,۳۰۰
  ۲۰۲۰۴۴ کف چین ۵۰۷ دسته زرد رولنس ۳ ۶۳,۹۶۰ ۱۹۱,۸۸۰
  ۲۰۲۰۴۵ دم گرد ۵۰۶ دسته زرد رولنس ۵ ۶۳,۹۶۰ ۳۱۹,۸۰۰
  ۲۰۲۰۴۶ انبردست ۵۰۹ دسته زرد رولنس ۵ ۶۳,۹۶۰ ۳۱۹,۸۰۰
  ۲۰۲۰۴۷ دم کج ۵۰۸ دسته زرد رولنس ۳ ۶۳,۹۶۰ ۱۹۱,۸۸۰
  ۲۰۲۰۴۹ دم باریک فورتن دسته زرد رولنس ۵ ۶۳,۹۶۰ ۳۱۹,۸۰۰
  ۲۰۲۰۵۰ دم پهن ۵۰۳ دسته زرد رولنس ۵ ۶۳,۹۶۰ ۳۱۹,۸۰۰
  ۲۰۲۰۵۱ دم بلند ۵۰۵ دسته زرد رولنس ۳ ۶۳,۹۶۰ ۱۹۱,۸۸۰
  ۲۰۲۰۵۲ ست پیچ گوشتی رولنس ۳۴تایی ۹۱۷۲ ۵ ۵۱۶,۶۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰
  ۲۰۲۰۵۳ ست پیچ گوشتی موبایلی ۹۱۷۷ ۵ ۴۱۸,۲۰۰ ۲,۰۹۱,۰۰۰
  ۲۰۲۰۵۴ ست موبایلی ۹۱۷۱ رولنس ۵ ۴۱۸,۲۰۰ ۲,۰۹۱,۰۰۰
  ۲۰۲۰۵۵ دم باریک ۵۰۴ دسته زرد رولنس ۴ ۶۳,۹۶۰ ۲۵۵,۸۴۰
  ۲۰۲۰۵۶ سیم چین دسته قرمز ۵ ۶۷,۶۵۰ ۳۳۸,۲۵۰
  ۲۰۲۰۵۷ انبردست دسته قرمز ۵ ۶۷,۶۵۰ ۳۳۸,۲۵۰
  ۲۰۲۰۵۹ دم باریک دسته قرمز ۵ ۶۷,۶۵۰ ۳۳۸,۲۵۰
  ۲۰۲۰۶۰ گیره رومیزی رولنس RH001S 40MIL 1 381,300 381,300
  202061 گیره رومیزی رولنس RH001 60MIL 1 615,000 615,000
  202062 گیره رومیزی رولنس RH002 78MIL 1 922,500 922,500
  202063 گیره رومیزی رولنس RH003 70MIL 1 1,193,100 1,193,100
  202064 ذره بین جیبی ۲ ۳۳۲,۱۰۰ ۶۶۴,۲۰۰
  ۲۰۲۰۶۵ چراغ قوه Montain Wolf مگنت دار ۲ ۳۰۷,۵۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
  ال ای دی، پاور، تجهیزات نور
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۵۰۱۰۰۱ پاور سوییچینگ ۱۲ ولت ۱۰ امپر ۵ ۴۱۸,۲۰۰ ۲,۰۹۱,۰۰۰
  ۵۰۱۰۰۲ پاور سوییچیینگ ۱۲ ولت ۱۵ امپر ۴ ۴۹۲,۰۰۰ ۱,۹۶۸,۰۰۰
  ۵۰۱۰۰۳ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۲۰ امپر ۵ ۶۷۶,۵۰۰ ۳,۳۸۲,۵۰۰
  ۵۰۱۰۰۴ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۳۰ امپر ۵ ۸۴۸,۷۰۰ ۴,۲۴۳,۵۰۰
  ۵۰۱۰۰۵ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۲ امپر ۳۰ ۱۷۲,۲۰۰ ۵,۱۶۶,۰۰۰
  ۵۰۱۰۰۶ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۳ امپر ۳ ۲۰۹,۱۰۰ ۶۲۷,۳۰۰
  ۵۰۱۰۰۷ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۴۰ امپر ۲ ۱,۵۱۲,۹۰۰ ۳,۰۲۵,۸۰۰
  ۵۰۱۰۰۸ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۵ امپر ۲۲ ۳۱۹,۸۰۰ ۷,۰۳۵,۶۰۰
  ۵۰۱۰۰۹ پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۵امپر متال ۵ ۲۹۵,۲۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
  ۵۰۱۰۲۰ ال اای دی درایور ۱۰وات ۲ ۱۷۲,۲۰۰ ۳۴۴,۴۰۰
  ۵۰۱۰۲۱ ال ای دی درایور ۲۰وات ۲ ۲۵۸,۳۰۰ ۵۱۶,۶۰۰
  ۵۰۱۰۲۲ ال ای دی درایور ۳۰ وات ۲ ۴۳۰,۵۰۰ ۸۶۱,۰۰۰
  ۵۰۱۰۲۳ ال ای دی درایور ۵۰ وات ۲ ۵۱۶,۶۰۰ ۱,۰۳۳,۲۰۰
  ۵۰۱۰۲۴ ال ای دی درایور قابدار۲۵-۱۸ ۳ ۲۲۳,۸۶۰ ۶۷۱,۵۸۰
  ۵۰۱۰۲۵ ال ای دی درایور قابدار ۳۶-۲۵ ۳ ۳۰۹,۹۶۰ ۹۲۹,۸۸۰
  ۵۰۱۰۲۶ ال ای دی درایور قابدار ۱۲-۸ ۳ ۱۲۹,۱۵۰ ۳۸۷,۴۵۰
  ۵۰۱۰۲۷ ال ای دی درایور قابدار ۵۰W 2 725,700 1,451,400
  501028 سیم ظبط ۱ متری ۵۰ ۲۴,۶۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
  ۵۰۲۰۰۱ کنترلر CTRL 01 10 86,100 861,000
  502002 کنترلر CTRL 06 2 412,050 824,100
  502003 کنترلر CTRL 10 2 688,800 1,377,600
  502004 کنترلر TOUCH 2 774,900 1,549,800
  502005 RCB سیمدار بدون ریموت ۱۰ ۴۳,۰۵۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۳۰۰۱ خطی ۵۶۳۰ افتابی-مهتابی ۲۰ ۷۷,۴۹۰ ۱,۵۴۹,۸۰۰
  ۵۰۳۰۰۲ خطی ۵۶۳۰ AMBER 20 94,710 1,894,200
  503003 خطی ۵۶۳۰ افتابی ۱.۳ امپر ۲۰ ۴۰,۵۹۰ ۸۱۱,۸۰۰
  ۵۰۳۰۰۴ خطی ۵۶۳۰ افتابی LED144 20 77,490 1,549,800
  503005 خطی ۵۶۳۰ سفید ۱.۳امپر ۲۰ ۴۰,۵۹۰ ۸۱۱,۸۰۰
  ۵۰۳۰۰۶ خطی ۵۶۳۰سفید ۲۲۰ولت ۲۰ ۱۲۹,۱۵۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰
  ۵۰۳۰۰۷ خطی ۴۰۱۴ افتابی ۲۰ ۶۰,۲۷۰ ۱,۲۰۵,۴۰۰
  ۵۰۳۰۰۸ خطی ۴۰۱۴سفید ۲۰ ۶۰,۲۷۰ ۱,۲۰۵,۴۰۰
  ۵۰۳۰۰۹ خطی ۵۶۳۰ افتابی ۲۲۰ ولت ۲۰ ۱۲۹,۱۵۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰
  ۵۰۳۰۱۰ هیت سینک خطی خارجی ۲۰ ۲۰,۹۱۰ ۴۱۸,۲۰۰
  ۵۰۳۰۱۱ هیت سینک خطی پره ای ۲۰ ۲۴,۶۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
  ۵۰۳۰۱۲ ال ای دی ابشاری با درایور ۱ ۹۹۸,۷۶۰ ۹۹۸,۷۶۰
  ۵۰۳۰۱۳ ال ای دی ۱وات آفتابی ۵۰ ۴,۳۰۵ ۲۱۵,۲۵۰
  ۵۰۳۰۱۴ ال ای دی ۱وات مهتابی ۲۰ ۴,۳۰۵ ۸۶,۱۰۰
  ۵۰۳۰۱۵ ال ای دی ۱وات سبز ۵۰ ۸,۶۱۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۳۰۱۶ ال ای دی ۱وات قرمز ۵۰ ۸,۶۱۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۳۰۱۷ ال ای دی ۱وات آبی ۵۰ ۸,۶۱۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۳۰۱۸ ال ای دی ۱۰وات مهتابی ۳ ۵۱,۶۶۰ ۱۵۴,۹۸۰
  ۵۰۳۰۱۹ ال ای دی ۱۰وات آفتابی ۳ ۵۱,۶۶۰ ۱۵۴,۹۸۰
  ۵۰۳۰۲۴ ال ای دی ۲۰ وات مهتابی ۱ ۱۲۰,۵۴۰ ۱۲۰,۵۴۰
  ۵۰۳۰۲۵ ال ای دی ۲۰ وات آفتابی ۱ ۱۲۰,۵۴۰ ۱۲۰,۵۴۰
  ۵۰۳۰۲۶ ال ای دی ۳۰ وات مهتابی ۱ ۱۸۹,۴۲۰ ۱۸۹,۴۲۰
  ۵۰۳۰۲۷ ال ای دی ۳۰ وات آفتابی ۱ ۲۰۶,۶۴۰ ۲۰۶,۶۴۰
  ۵۰۳۰۲۸ ال ای دی ۵۰ وات مهتابی ۱ ۳۴۴,۴۰۰ ۳۴۴,۴۰۰
  ۵۰۳۰۲۹ ال ای دی ۵۰ وات افتابی ۱ ۳۴۴,۴۰۰ ۳۴۴,۴۰۰
  ۵۰۳۰۳۰ ال ای دی درایور ۲۲۰ وات ۱۰ ۳۴,۴۴۰ ۳۴۴,۴۰۰
  ۵۰۳۰۳۱ تستر ال ای دی ۵ ۱۴۱,۴۵۰ ۷۰۷,۲۵۰
  ۵۰۳۰۳۲ لامپ شمعی ۱۰ ۲۹,۵۲۰ ۲۹۵,۲۰۰
  ۵۰۳۰۳۳ لنز ۸ درجه ۳۰۰ ۴,۶۷۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۵۰۳۰۳۴ لنز ۳۰ درجه ۳۰۰ ۴,۶۷۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۵۰۳۰۳۵ لنز ۹۰ درجه ۳۰۰ ۴,۶۷۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۵۰۳۰۳۶ لنز ۶۰ درجه ۳۰۰ ۴,۶۷۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۵۰۳۰۳۷ لنز با هلدر ۲۰۰ ۳,۶۹۰ ۷۳۸,۰۰۰
  ۵۰۳۰۴۱ نوار ال ای دی ST5050-A AMB 20 110,700 2,214,000
  503042 نوار ال ای دی ST5050-A GREEN 20 110,700 2,214,000
  503043 نوار ال ای دی ST5050-A BLLUE 20 110,700 2,214,000
  503044 نوار ال ای دی ST5050-A مهتابی ۲۰ ۱۱۰,۷۰۰ ۲,۲۱۴,۰۰۰
  ۵۰۳۰۴۵ نوار ال ای دی ST5050-A آفتابی ۲۰ ۱۱۰,۷۰۰ ۲,۲۱۴,۰۰۰
  ۵۰۳۰۴۶ نوار ال ای دی ST5050-AMB B 20 79,950 1,599,000
  503047 نوار ال ای دی ST5050-CW B 20 79,950 1,599,000
  503048 نوار ال ای دی ST5050-B آفتابی ۲۰ ۷۹,۹۵۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
  ۵۰۳۰۴۹ نوار ال ای دی ST5050-GREEN B 20 79,950 1,599,000
  503050 نوار ال ای دی ST5050-BLLUE B 20 79,950 1,599,000
  503051 بلوکی RGB 100 12,300 1,230,000
  503052 بلوکی ۵۰۵۴ سفید ۴۰ ۹,۸۴۰ ۳۹۳,۶۰۰
  ۵۰۳۰۵۳ بلوکی ۵۰۵۴ قرمز ۶۰ ۹,۸۴۰ ۵۹۰,۴۰۰
  ۵۰۳۰۵۴ بلوکی COB آفتابی ۱۰ ۲۴,۶۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
  ۵۰۳۰۵۵ بلوکی COB سفید ۲۰ ۲۴,۶۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
  ۵۰۳۰۵۶ لنز ۱۲۰ درجه ۳۰۰ ۴,۶۷۴ ۱,۴۰۲,۲۰۰
  ۵۰۴۰۰۱ رفلکتور گرد کوچک ۲ ۸۶,۱۰۰ ۱۷۲,۲۰۰
  ۵۰۴۰۰۲ رفلکتور مستطیل ۲ ۶۷,۶۵۰ ۱۳۵,۳۰۰
  ۵۰۵۰۰۱ PCB 1w 50 1,033 51,660
  505002 بردی ۱وات ۵-۳ ۱۰ ۴۳,۰۵۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۵۰۰۳ بردی ۱وات ۷-۴ ۱۰ ۶۰,۲۷۰ ۶۰۲,۷۰۰
  ۵۰۵۰۰۴ بردی ۱ وات ۱۲-۸ ۵ ۷۷,۴۹۰ ۳۸۷,۴۵۰
  ۵۰۵۰۰۵ بردی ۱ وات ۱۸-۱۲ ۳ ۱۷۲,۲۰۰ ۵۱۶,۶۰۰
  ۵۰۵۰۰۶ بردی ۱ وات ۲۴-۱۸ ۳ ۲۰۶,۶۴۰ ۶۱۹,۹۲۰
  ۵۰۵۰۰۷ PCB 30W 8839 3 104,550 313,650
  505008 PCB 20W 3 86,100 258,300
  505009 PCB 60W 8846 3 36,900 110,700
  505010 PCB 48W 9238 2 166,050 332,100
  505011 PCB 8003C 5W 5 13,530 67,650
  505012 PCB 87007 12ٌٌW 5 20,910 104,550
  505013 PCB 5201 15ًw 5 24,600 123,000
  505014 PCB 2424 20W 5 36,900 184,500
  505015 PCB 2447 30W 5 43,050 215,250
  505016 PCB LED 3W سفید ۱۰ ۱۷,۲۲۰ ۱۷۲,۲۰۰
  ۵۰۵۰۱۷ PCB LED 3W آفتابی ۱۰ ۱۷,۲۲۰ ۱۷۲,۲۰۰
  ۵۰۶۰۰۱ PJ 1073 گرد ۱ ۴۳۰,۵۰۰ ۴۳۰,۵۰۰
  ۵۰۶۰۰۲ PJ 1065 مشکی ۲ ۴۳۰,۵۰۰ ۸۶۱,۰۰۰
  ۵۰۶۰۰۳ PJ 1065 استیل ۲ ۳۴۴,۴۰۰ ۶۸۸,۸۰۰
  ۵۰۶۰۰۴ PJ 2071 50W 1 602,700 602,700
  506005 قاب PJ1037 1 467,400 467,400
  506006 پرژکتور PJ1037 مربع ۱ ۴۳۰,۵۰۰ ۴۳۰,۵۰۰
  دیگر اقلام
  کد نام کالا تعداد عدد/متر فی فروش (ریال) قیمت کل
  ۱۱۴۰۰۱ Switch 5145 تک سوییچ ۴ پین ۶m*6m 70 615 43,050
  114002 Switch 6036 آداپتوری مادگی ۹۰ ۴,۹۲۰ ۴۴۲,۸۰۰
  ۱۲۰۰۰۴ Buzzer 5V ORG 80 31,119 2,489,520
  120005 پین هدر PB40S مادگی ۴۰*۱ ۸۰ ۱۷,۲۲۰ ۱,۳۷۷,۶۰۰