کلیه محصولات قابل ارائه توسط رایان الکترونیک

تمامیه مجصولات زیر توسط تیم فروش رایان الکترونیک تامین و بفروش میرسد. این محصولات در فروشگاه آنلاین ما وارد نشده و به مرور جهت سفارش آنلاین اضافه خواهند شد. شما می توانید از طریق تماس تلفنی اقدام به دریافت قیمت و سفارش این محصولات نمایید.

لیست قیمت در تاریخ ۹۷/۹/۸ بروزرسانی شده است.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، می توانید از طریق فرم زیر سوالات خود را ارسال و منتظر تماس  ما در اولین فرصت ممکنه باشید.

فرم تماس با ما

بست و پایه بست
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۰۵۰۰۱بست کمربندی cv100_ACE عرض ۲.۵۲,۶۰۰۲۵۰۶۵۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۳بست کمربندی cv150_ACE عرض ۲.۵۱,۱۰۰۳۹۹۴۳۸,۳۷۲
۱۰۵۰۰۴بست کمربندی cv200_ACE عرض ۳.۶ سفید۱,۰۰۰۸۵۶۸۵۶,۰۸۰
۱۰۵۰۰۵بست کمربندی cv200S _ACE عرض ۲.۵ سفید۲,۰۰۰۵۶۱۱,۱۲۱,۷۶۰
۱۰۵۰۰۶بست کمربندی cv200S_ACE عرض ۲.۵ مشکی۲,۰۰۰۵۶۱۱,۱۲۱,۷۶۰
۱۰۵۰۰۷بست کمربندی ۲۵۰_ACE عرض ۳.۶ مشکی۶۰۰۱,۱۳۷۶۸۱,۹۱۲
۱۰۵۰۰۸بست کمربندی cv250m_ACE عرض ۳.۶۱,۱۰۰۳۹۹۴۳۸,۳۷۲
۱۰۵۰۰۹بست کمربندی cv300_ACE عرض ۴.۸۱,۵۰۰۲,۲۱۴۳,۳۲۱,۰۰۰
۱۰۵۰۱۰بست کمربندی cv370_ACE عرض ۳.۶۱,۰۰۰۱,۶۹۷۱,۶۹۷,۴۰۰
۱۰۵۰۱۱بست کمربندی cv370_ACE عرض ۴.۸۲,۰۰۰۲,۴۸۰۴,۹۵۹,۳۶۰
۱۰۵۰۱۲بست کمربندی cv500_ACE عرض ۴.۸۱,۲۰۰۸,۶۱۰۱۰,۳۳۲,۰۰۰
۱۰۵۰۱۳بست کمربندی cv100_KSS مشکی۵,۰۰۰۲۹۳۱,۴۶۳,۷۰۰
۱۰۵۰۱۴بست کمربندی cv140s_KSS عرض ۲.۵ سفید۶,۶۰۰۴۹۲۳,۲۴۷,۲۰۰
۱۰۵۰۱۶بست کمربندی cv200_KSS عرض ۲.۵۵,۸۰۰۶۷۰۳,۸۸۸,۰۳۰
۱۰۵۰۱۷بست کمربندی cv200a_KSS عرض ۷.۶۵۰۰۵,۹۲۹۲,۹۶۴,۳۰۰
۱۰۵۰۱۸بست کمربندی cv200L_KSS عرض ۳.۶۱,۵۰۰۱,۰۰۹۱,۵۱۲,۹۰۰
۱۰۵۰۱۹بست کمربندی cv200m_KSS عرض ۴.۶۱,۰۰۰۱,۹۶۸۱,۹۶۸,۰۰۰
۱۰۵۰۲۰بست کمربندی cv240L_KSS عرض ۷.۶۵۰۰۶,۵۴۴۳,۲۷۱,۸۰۰
۱۰۵۰۲۱بست کمربندی cv250_KSS عرض ۴.۸۱,۰۰۰۱,۹۴۳۱,۹۴۳,۴۰۰
۱۰۵۰۲۲بست کمربندی cv250m_KSS عرض ۳.۶۲,۰۰۰۱,۳۷۱۲,۷۴۲,۹۰۰
۱۰۵۰۲۳بست کمربندی cv300_KSS عرض ۴.۸۵۰۰۴,۶۹۹۲,۳۴۹,۳۰۰
۱۰۵۰۲۵بست کمربندی cv380_KSS5008,6104,305,000
105028پایه بست KL_29004,4504,005,126
105029پایه بست KL_39005,4614,915,080
105031پایه بست TS 6079007,0806,371,892
105032پایه بست TS 9104008,0913,236,376
105033پایه بست TS 12146009,3055,582,970
105035پایه بست CL_28008,0876,469,800
105036پایه بست CL_2B9008,0917,281,846
105039پایه بست ۱۰۱۶,۰۰۰۲,۳۲۵۱۳,۹۴۸,۲۰۰
۱۰۵۰۴۰پایه بست ۱۰۲۱,۵۰۰۳,۰۷۵۴,۶۱۲,۵۰۰
۱۰۵۰۴۱بست لیبل کابل ۱۰۰عددی۳,۰۰۰۷۱۳۲,۱۴۰,۲۰۰
۱۰۵۰۴۳سیم بند (مفتول روکشدار سیم جمع کن)۵۱۵,۴۹۸۷۷,۴۹۰
۱۰۵۰۴۵کورکن X 24,0001,1124,447,680
105052پایه بست KL_19006,4725,825,034
105053پایه بست CC-0.51,0001,5171,516,590
105054پایه بست CC-11,0001,7391,739,220
105055پایه بست CC-1/51,0001,8601,859,760
105056پایه بست CC-21,0002,0822,082,390
105057پایه بست CC-35002,3261,162,965
105058پایه بست CC-55003,2561,627,905
105059پایه بست CC-65003,9431,971,690
105061پایه بست FC_21004,652465,186
105062پایه بست FC_3020019,4183,883,602
105063پایه بست FC_4020022,2514,450,140
105064پایه بست FCB_4020022,2514,450,140
105065بست بازشو ۱۵ KT-150500713356,700
105066پایه بست FC_5020024,2734,854,564
105067پایه بست FC_2030010,5183,155,319
105068پایه بست STM_11,0001,8611,860,990
105069پایه بست AWC_520018,6093,721,734
105070پایه بست AWC_920024,2734,854,564
105071بست لیبل دار HCT2105001,476738,000
روکش حرارتی و جوراب کابل
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۰۶۰۰۴روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q21,2003,6904,428,000
106006روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q37903,6902,915,100
106008روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q41,2006,1507,380,000
106009روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q54006,1502,460,000
106013روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q101909,8401,869,600
106014روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q1220011,0702,214,000
106015روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q1420013,5302,706,000
106016روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q1620018,4503,690,000
106018روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q2020030,7506,150,000
106020روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q2510043,0504,305,000
106021روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q2810054,1205,412,000
106022روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q3010056,5805,658,000
106023روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q3510082,4108,241,000
106024روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q4020091,02018,204,000
106025روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q5050104,5505,227,500
106026روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q6025151,2903,782,250
106036روکش حرارتی (وانیش) سفید Q480013,94811,158,560
106037روکش حرارتی (وانیش) سفید Q540015,1546,061,440
106059روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q18002,5832,066,400
106060روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q28003,4442,755,200
106061روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q38004,4773,581,760
106063روکش حرارتی (وانیش)قرمز Q54007,0602,824,080
106064روکش حرارتی (وانیش) قرمز Q82009,4711,894,200
106065روکش حرارتی (وانیش)قرمز Q1020011,7102,341,920
106066روکش حرارتی (وانیش) آبی Q18002,5832,066,400
106067روکش حرارتی (وانیش) آبی Q28003,4442,755,200
106068روکش حرارتی (وانیش) آبی Q34004,4771,790,880
106069روکش حرارتی (وانیش) آبی Q48005,8554,683,840
106070روکش حرارتی (وانیش) آبی Q54007,0602,824,080
106071روکش حرارتی (وانیش) آبی Q64008,2663,306,240
106072روکش حرارتی (وانیش) آبی Q82009,4711,894,200
106073روکش حرارتی (وانیش) آبی Q1020011,7102,341,920
106074روکش حرارتی (وانیش) زرد Q18002,5832,066,400
106075روکش حرارتی (وانیش) زرد Q28003,4442,755,200
106076روکش حرارتی (وانیش) زرد Q34004,4771,790,880
106077روکش حرارتی (وانیش) زرد Q48005,8554,683,840
106078روکش حرارتی (وانیش) زرد Q54007,0602,824,080
106079روکش حرارتی (وانیش) زرد Q64008,2663,306,240
106080روکش حرارتی (وانیش) زرد Q82009,4711,894,200
106081روکش حرارتی (وانیش) زرد Q1020011,7102,341,920
106087روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۸۵۰۱۲۶,۶۹۰۶,۳۳۴,۵۰۰
۱۰۶۰۸۸روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۹۴۰۱۳۸,۹۹۰۵,۵۵۹,۶۰۰
۱۰۶۰۸۹روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۱۰۳۰۱۴۸,۸۳۰۴,۴۶۴,۹۰۰
۱۰۶۰۹۴روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۲۰۱۵۱۹۸,۰۳۰۲,۹۷۰,۴۵۰
۱۰۶۰۹۸روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۳۹۱۵۵۸۵,۴۸۰۸,۷۸۲,۲۰۰
۱۰۶۰۹۹روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۴۳۵۶۴۶,۹۸۰۳,۲۳۴,۹۰۰
۱۰۶۱۰۰روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۵۰۱۰۸۰۸,۱۱۰۸,۰۸۱,۱۰۰
۱۰۶۱۰۱روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۶۴۵۱,۱۷۲,۱۹۰۵,۸۶۰,۹۵۰
۱۰۶۱۰۲روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۱۲۰۰۱۴,۱۶۰۲,۸۳۱,۹۵۲
۱۰۶۱۰۳روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۲۲۰۰۱۶,۱۸۲۳,۲۳۶,۳۷۶
۱۰۶۱۰۴روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۳۲۰۰۱۷,۱۹۳۳,۴۳۸,۵۸۸
۱۰۶۱۰۵روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۴۲۰۰۱۸,۲۰۵۳,۶۴۱,۰۴۶
۱۰۶۱۰۶روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۵۲۰۰۲۰,۲۲۷۴,۰۴۵,۴۷۰
۱۰۶۱۰۷روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۶۲۰۰۲۴,۲۷۳۴,۸۵۴,۵۶۴
۱۰۶۱۰۹روکش حرارتی (وانیش) نسوز ۸۱۰۰۳۰,۳۴۲۳,۰۳۴,۱۶۴
۱۰۶۱۱۰روکش حرارتی (وانیش) چسبدار ۶۱۰۰۱۱۴,۳۹۰۱۱,۴۳۹,۰۰۰
۱۰۶۱۱۱جوراب کابل ۴۵۰۰۳۰,۳۴۲۱۵,۱۷۰,۸۲۰
۱۰۶۱۱۳جوراب کابل ۱۰۴۰۰۳۴,۳۸۷۱۳,۷۵۴,۸۴۴
۱۰۶۱۱۴جوراب کابل ۱۵۵۰۰۴۶,۵۲۴۲۳,۲۶۱,۷۶۰
۱۰۶۱۱۵جوراب کابل ۲۰۴۰۰۶۲,۷۰۵۲۵,۰۸۲,۱۶۰
۱۰۶۱۱۶جوراب کابل ۲۵۴۰۰۶۹,۷۸۴۲۷,۹۱۳,۶۲۰
۱۰۶۱۱۷جوراب کابل ۳۰۴۰۰۸۰,۹۰۹۳۲,۳۶۳,۷۶۰
۱۰۶۱۱۸جوراب کابل ۳۵۳۰۰۹۳,۰۴۶۲۷,۹۱۳,۷۴۳
۱۰۶۱۱۹جوراب کابل ۴۰۲۰۰۱۰۳,۱۶۰۲۰,۶۳۲,۰۲۰
۱۰۶۱۲۰روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q81007,380738,000
106121روکش حرارتی (وانیش) مشکی Q0/54004,9201,968,000
106122روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q18004,4773,581,760
106123روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q28007,2325,785,920
106124روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q38009,8157,852,320
106125روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q480013,94811,158,560
106126روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q540015,1546,061,440
106127روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q640017,0236,809,280
106128روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q820021,0954,218,900
106129روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q1020027,5525,510,400
106130روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q1220032,7186,543,600
106131روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q1420016,3593,271,800
106132روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q1810030,1353,013,500
106133روکش حرارتی (وانیش) بی رنگ Q4050103,3205,166,000
گلند و جعبه گلند
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۰۷۰۰۳جعبه گلند ۲ تیکه مشکی ۴n41,0001,5171,516,590
107005جعبه گلند ۲ تیکه مشکی ۵n41,0001,8201,820,400
107006جعبه گلند ۲۰*۵۲,۰۰۰۸۰۸۱,۶۱۶,۲۲۰
۱۰۷۰۰۷جعبه گلند ۲۰*۶۲,۰۰۰۸۸۹۱,۷۷۸,۵۸۰
۱۰۷۰۰۸جعبه گلند ۲۰*۷۲,۰۰۰۹۳۰۱,۸۵۹,۷۶۰
۱۰۷۰۰۹جعبه گلند ۲۰*۸۱,۰۰۰۱,۵۱۷۱,۵۱۶,۵۹۰
۱۰۷۰۱۰جعبه گلند ۲۰*۹۱,۰۰۰۱,۶۱۷۱,۶۱۷,۴۵۰
۱۰۷۰۱۱جعبه گلند ۲۰*۱۰۱,۰۰۰۱,۷۳۹۱,۷۳۹,۲۲۰
۱۰۷۰۱۲جعبه گلند ۴۰۸۱,۰۰۰۸۸۹۸۸۹,۲۹۰
۱۰۷۰۱۳جعبه گلند ۱/۲۱,۰۰۰۸۰۸۸۰۸,۱۱۰
۱۰۷۰۱۴جعبه گلند ۱۱,۰۰۰۱,۰۵۲۱,۰۵۱,۶۵۰
۱۰۷۰۱۵جعبه گلند ۲۱,۰۰۰۱,۳۵۳۱,۳۵۳,۰۰۰
۱۰۷۰۱۶جعبه گلند ۳۵۰۰۱,۹۶۸۹۸۴,۰۰۰
۱۰۷۰۱۷جعبه گلند ۴۵۰۰۳,۹۳۶۱,۹۶۸,۰۰۰
۱۰۷۰۱۸جعبه گلند مشکی ۳۲,۰۰۰۵۰۶۱,۰۱۱,۰۶۰
۱۰۷۰۱۹جعبه گلند مشکی ۴۴,۰۰۰۵۰۶۲,۰۲۲,۱۲۰
۱۰۷۰۲۰جعبه گلند مشکی ۵۲,۰۰۰۵۴۶۱,۰۹۲,۲۴۰
۱۰۷۰۲۱جعبه گلند مشکی ۶۲,۰۰۰۶۴۷۱,۲۹۳,۹۶۰
۱۰۷۰۲۲جعبه گلند مشکی ۷۲,۰۰۰۶۴۷۱,۲۹۳,۹۶۰
۱۰۷۰۲۳جعبه گلند مشکی ۸۲,۰۰۰۱,۰۵۲۲,۱۰۳,۳۰۰
۱۰۷۰۲۴جعبه گلند ۱۰۲,۰۰۰۱,۱۷۲۲,۳۴۴,۳۸۰
۱۰۷۰۲۵جعبه گلند ۱۲۱,۰۰۰۱,۲۷۴۱,۲۷۴,۲۸۰
۱۰۷۰۲۶جعبه گلند ۱۴۱,۰۰۰۱,۵۱۷۱,۵۱۶,۵۹۰
۱۰۷۰۲۷جعبه گلند ۱۶۵۰۰۱,۷۳۹۸۶۹,۶۱۰
۱۰۷۰۲۸جعبه گلند ۱۸۵۰۰۱,۹۸۲۹۹۰,۷۶۵
۱۰۷۰۲۹جعبه گلند ۲۰۵۰۰۲,۵۴۹۱,۲۷۴,۲۸۰
۱۰۷۰۳۰جعبه گلند مشکی ۲۵۲۳۷۵,۸۶۶۱,۳۹۰,۲۱۱
۱۰۷۰۳۱جعبه گلند تخت ۶۱,۰۰۰۸۱۲۸۱۱,۸۰۰
۱۰۷۰۳۲جعبه گلند سفید ۶۱,۰۰۰۶۲۷۶۲۷,۳۰۰
۱۰۷۰۳۳جعبه گلند سفید ۷۱,۰۰۰۷۶۹۷۶۸,۷۵۰
۱۰۷۰۳۴گلند PG7 طوسی۵۰۰۶,۶۴۲۳,۳۲۱,۰۰۰
۱۰۷۰۳۵گلند PG9 طوسی۳۰۰۶,۸۸۸۲,۰۶۶,۴۰۰
۱۰۷۰۳۶گلند PG13.5 طوسی۲۰۰۱۱,۰۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰
۱۰۷۰۳۷گلند PG 1620012,3002,460,000
107038گلند PG 21 طوسی۲۰۰۲۵,۸۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰
۱۰۷۰۳۹گلند PG 113009,4712,841,300
107040گلند PG 7 استیل۱۰۰۵۰,۴۳۰۵,۰۴۳,۰۰۰
۱۰۷۰۴۱گلند PG 9 استیل۱۰۰۷۲,۵۷۰۷,۲۵۷,۰۰۰
۱۰۷۰۴۳گلند PG 9 دنباله دار طوسی۱۰۰۱۳,۱۸۶۱,۳۱۸,۵۶۰
۱۰۷۰۴۴جعبه گلند سفید ۴۲,۰۰۰۵۶۶۱,۱۳۱,۶۰۰
۱۰۷۰۴۵جعبه گلند سفید ۳۲,۰۰۰۵۶۶۱,۱۳۱,۶۰۰
۱۰۷۰۴۷پایه جعبه ۱۸۰۶۵۰۰۷۳۸۳۶۹,۰۰۰
۱۰۷۰۴۸گلند PG-7 مشکی تایوان۱۰۰۹,۴۷۱۹۴۷,۱۰۰
سرسیم، روکش سرسیم، وایرشو
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۰۸۰۰۳سرسیم کولری ۶.۳ تمام روکش زرد۵۰۰۱,۹۴۳۹۷۱,۷۰۰
۱۰۸۰۳۵مهره خوره برنجی ۳ MESA5,0001,1165,578,050
108036مهره خوره برنجی ۴ MESA3,0001,2143,642,030
108037مهره خوره برنجی ۵ MESA3,0001,2613,782,250
108038مهره خوره برنجی ۶ MESA2,0001,7113,421,860
108039مهره خوره برنجی ۸ MESA1,8002,2514,051,620
108040مهره خوره برنجی ۱۰ MESA1,0002,9252,924,940
108041سر سیم کولری FDD5.5 نیمه روکش زرد۱,۰۰۰۱,۹۴۳۱,۹۴۳,۴۰۰
۱۰۸۰۴۲سر سیم کولری FDD 2 نیمه روکش آبی۹۰۰۱,۵۳۴۱,۳۸۰,۴۲۹
۱۰۸۰۴۳سر سیم کولری FDD1.25 نیمه روکش قرمز۱,۰۰۰۱,۴۳۲۱,۴۳۱,۷۲۰
۱۰۸۰۴۸سرسیم کولری ماده ۶.۳ – Alfa 12016,0008124,870,800
108049سرسیم کولری نر – Alfa 13308,0009727,773,600
108050سرسیم کولری ماده ۴.۸ متوسط Alfa 12255,0007633,813,000
108075موف قرمز ۰.۵ تا ۱.۲۵۲۰۰۲,۰۰۰۳۹۹,۹۹۶
۱۰۸۰۷۶موف آبی ۲.۵ تا ۱.۵۲۰۰۲,۲۳۵۴۴۶,۹۸۲
۱۰۸۰۷۷موف زرد ۴ تا ۶۲۰۰۲,۵۸۳۵۱۶,۶۰۰
۱۰۸۰۸۱وایرشو دوبل ۰/۵۱,۰۰۰۴۹۲۴۹۲,۰۰۰
۱۰۸۰۸۲وایرشو دوبل ۰/۷۵۶,۰۰۰۴۹۲۲,۹۵۲,۰۰۰
۱۰۸۰۸۳وایرشو دوبل ۱/۵۲,۰۰۰۷۳۸۱,۴۷۶,۰۰۰
۱۰۸۰۸۴وایرشو دوبل ۲/۵۵,۰۰۰۸۱۲۴,۰۵۹,۰۰۰
۱۰۸۰۸۷سرسیم تلفنی نر ۲.۸ MESA9,0005665,092,200
108088وایرشو سوزنی ۱۰-۱۱,۰۰۰۱,۸۴۱۱,۸۴۱,۳۱۰
۱۰۸۰۸۹وایرشو سوزنی ۱۰-۲۱,۰۰۰۱,۹۴۳۱,۹۴۳,۴۰۰
۱۰۸۰۹۰وایرشو سوزنی ۱۳-۵/۵۱,۰۰۰۲,۴۵۵۲,۴۵۵,۰۸۰
۱۰۸۰۹۱شماره سیم EC_1 عدد ۰۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۲شماره سیم EC_1 عدد ۱۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۳شماره سیم EC_1 عدد ۲۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۴شماره سیم EC_1 عدد ۳۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۵شماره سیم EC_1 عدد ۴۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۶شماره سیم EC_1 عدد ۵۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۷شماره سیم EC_1 عدد ۶۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۸شماره سیم EC_1 عدد ۷۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۰۹۹شماره سیم EC_1 عدد ۸۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۰شماره سیم EC_1 عدد ۹۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۱شماره سیم EC_2 عدد ۰۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۲شماره سیم EC_2 عدد ۱۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۳شماره سیم EC_2 عدد ۲۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۴شماره سیم EC_2 عدد ۳۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۵شماره سیم EC_2 عدد ۴۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۶شماره سیم EC_2 عدد ۵۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۷شماره سیم EC_2 عدد ۶۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۸شماره سیم EC_2 عدد ۷۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۰۹شماره سیم EC_2 عدد ۸۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۰شماره سیم EC_2 عدد ۹۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۱شماره سیم EC_3/350 عدد ۰۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۲شماره سیم EC_3/350 عدد ۱۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۳شماره سیم EC_3/350 عدد ۲۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۴شماره سیم EC_3/350 عدد ۳۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۵شماره سیم EC_3/350 عدد ۴۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۶شماره سیم EC_3/350 عدد ۵۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۷شماره سیم EC_3/350 عدد ۶۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۸شماره سیم EC_3/350 عدد ۷۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۱۹شماره سیم EC_3/350 عدد ۸۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۲۰شماره سیم EC_3/350 عدد ۹۱۹۸,۴۰۰۹۸,۴۰۰
۱۰۸۱۲۱سر سیم دو شاخ SV 1.25-31,0001,0231,023,360
108122سر سیم دو شاخ SV 1.25-41,0001,0231,023,360
108123سر سیم دو شاخ SV 1.25-51,0001,0231,023,360
108124سر سیم دو شاخ SV 1.25-61,0001,4321,431,720
108125سر سیم دو شاخ SV 2/5-41,0001,2281,227,540
108126سر سیم دو شاخ SV 2-51,0001,4321,431,720
108127سر سیم دو شاخ SV 2-61,0001,6371,637,130
108128سر سیم دو شاخ SV 5/5-41,0002,8762,875,740
108129سر سیم دو شاخ SV 5/5-51,0003,0693,068,850
108130سر سیم دو شاخ SV 5/5-61,0003,2733,273,030
108131سر سیم گرد RV 1.25-31,0001,0231,023,360
108132سر سیم گرد RV 1.25-41,0001,0231,023,360
108134سر سیم گرد RV 1.25-51,0001,0231,023,360
108135سر سیم گرد RV 1.25-610,0001,43214,317,200
108136سر سیم گرد RV 1.25-85001,841920,655
108137سر سیم گرد RV 2-31,0001,2281,227,540
108138سر سیم گرد RV 2-41,0001,2281,227,540
108139سر سیم گرد RV 2-51,0001,4321,431,720
108140سر سیم گرد RV 2-61,0001,6371,637,130
108141سر سیم گرد RV 2-85002,2511,125,450
108142سر سیم گرد RV 2-105002,8291,414,500
108143سر سیم گرد RV 5/5-51,0003,0693,068,850
108144سر سیم گرد RV 5/5-85003,8871,943,400
108145سر سیم گرد RV 5/5-105005,2892,644,500
108146سرسیم تلفنی ماده ۲.۸ MESA7,0007014,907,700
108147جافیوزی خودرویی با سرسیم۱,۰۰۰۷,۳۸۰۷,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴۸سرسیم کولری ماده متوسط ۴.۸ چینی۵,۰۰۰۲۴۶۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۰۸۱۴۹سرسیم کولری ماده ۶.۳ چینی۲,۰۰۰۴۸۷۹۷۴,۱۶۰
۱۰۸۱۵۱وایرشو ۰.۷۵۸,۰۰۰۳۳۰۲,۶۳۷,۱۲۰
۱۰۸۱۵۲وایرشو ۱۳,۰۰۰۳۵۳۱,۰۵۹,۰۳۰
۱۰۸۱۵۳وایرشو ۱.۵۴,۰۰۰۳۸۹۱,۵۵۴,۷۲۰
۱۰۸۱۵۴وایرشو ۲.۵۷,۰۰۰۵۴۱۳,۷۸۸,۴۰۰
۱۰۸۱۵۵وایرشو ۴۲,۰۰۰۶۷۵۱,۳۵۰,۵۴۰
۱۰۸۱۵۶وایرشو ۶۲,۰۰۰۸۱۸۱,۶۳۵,۹۰۰
۱۰۸۱۵۷وایرشو ۱۰۱,۰۰۰۱,۱۱۶۱,۱۱۵,۶۱۰
۱۰۸۱۵۸وایرشو ۱۶۵۰۰۱,۳۰۱۶۵۰,۶۷۰
۱۰۸۱۵۹وایرشو دوبل ۱۱,۰۰۰۵۲۹۵۲۸,۹۰۰
۱۰۸۱۶۰روکش خشک کولری ۶.۳ ایرانی۵,۰۰۰۱۲۳۶۱۵,۰۰۰
۱۰۸۱۶۱روکش دنبه ای کولری ۶.۳۶,۰۰۰۳۰۸۱,۸۴۵,۰۰۰
۱۰۸۱۶۲روکش کولری دنبه ای ۴/۸۱۰,۰۰۰۲۰۹۲,۰۹۱,۰۰۰
سوکت و ترمینال
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۰۹۰۱۳ترمینال ۳MR قرمز۵۰۰۳,۸۵۰۱,۹۲۴,۹۵۰
۱۰۹۰۱۴ترمینال ۳MB آبی۵۰۰۴,۰۵۹۲,۰۲۹,۵۰۰
۱۰۹۰۳۰ترمینال برق ۴ – KEFA8026,3842,110,680
109031ترمینال برق ۶ – KEFA6035,1782,110,680
109032ترمینال برق ۱۰ – KEFA5461,5003,321,000
109033ترمینال برق ۱۶ – KEFA3287,9452,814,240
109034سوکت PH ماده ۴ پین۸,۰۰۰۱۶۴۱,۳۰۸,۷۲۰
۱۰۹۰۳۵سوکت PH ماده ۵ پین۱۰,۰۰۰۱۶۴۱,۶۳۵,۹۰۰
۱۰۹۰۳۶سوکت PH ماده ۶ پین۱۲,۰۰۰۱۶۴۱,۹۶۳,۰۸۰
۱۰۹۰۳۷سوکت PH ماده ۸ پین۸,۰۰۰۱۶۴۱,۳۰۸,۷۲۰
۱۰۹۰۳۸سوکت PH ماده ۹ پین۹,۰۰۰۱۶۴۱,۴۷۲,۳۱۰
۱۰۹۰۳۹سوکت PH ماده ۱۲ پین۱۲,۰۰۰۱۶۴۱,۹۶۳,۰۸۰
۱۰۹۰۴۰سوکت PH صاف ۳ پین۶,۰۰۰۱۸۶۱,۱۱۴,۳۸۰
۱۰۹۰۴۱سوکت PH صاف ۴ پین۸,۰۰۰۱۸۶۱,۴۸۵,۸۴۰
۱۰۹۰۴۲سوکت PH صاف ۵ پین۱۰,۰۰۰۱۸۶۱,۸۵۷,۳۰۰
۱۰۹۰۴۳سوکت PH صاف ۶ پین۶,۰۰۰۱۸۶۱,۱۱۴,۳۸۰
۱۰۹۰۴۴سوکت PH صاف ۸ پین۸,۰۰۰۱۸۶۱,۴۸۵,۸۴۰
۱۰۹۰۴۵سوکت PH صاف ۹ پین۹,۰۰۰۱۸۶۱,۶۷۱,۵۷۰
۱۰۹۰۴۶سوکت PH صاف ۱۲ پین۱۲,۰۰۰۱۸۶۲,۲۲۸,۷۶۰
۱۰۹۰۴۷سوکت PH روبردی رایت ۶A6,0002341,402,200
109048سوکت PH روبردی رایت ۷A7,0002341,635,900
109049سوکت PH روبردی رایت ۸A8,0002341,869,600
109050سوکت PH روبردی رایت ۹A9,0002342,103,300
109051سوکت PH روبردی رایت ۱۲A12,0002342,804,400
109052سوکت ۵۲۶۴ ماده ۲ پین۴,۰۰۰۲۱۲۸۴۶,۲۴۰
۱۰۹۰۵۳سوکت ۵۲۶۴ ماده ۵ پین۱۰,۰۰۰۲۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰
۱۰۹۰۵۴سوکت ۵۲۶۴ ماده ۶ پین۶,۰۰۰۲۱۲۱,۲۶۹,۳۶۰
۱۰۹۰۵۵سوکت ۵۲۶۴ ماده ۷ پین۷,۰۰۰۲۱۲۱,۴۸۰,۹۲۰
۱۰۹۰۵۶سوکت ۵۲۶۴ ماده ۸ پین۸,۰۰۰۲۱۲۱,۶۹۲,۴۸۰
۱۰۹۰۵۷سوکت ۵۲۶۴ ماده ۹ پین۹,۰۰۰۲۱۲۱,۹۰۴,۰۴۰
۱۰۹۰۵۸سوکت ۵۲۶۴ ماده ۱۰ پین۱۰,۰۰۰۲۱۲۲,۱۱۵,۶۰۰
۱۰۹۰۵۹سوکت ۵۲۶۴ ماده ۱۲ پین۱۲,۰۰۰۲۱۲۲,۵۳۸,۷۲۰
۱۰۹۰۶۰سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۸ پین۸,۰۰۰۲۸۳۲,۲۶۳,۲۰۰
۱۰۹۰۶۱سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۱۰ پین۱۰,۰۰۰۲۸۳۲,۸۲۹,۰۰۰
۱۰۹۰۶۲سوکت ۵۲۶۴ نر صاف ۱۲ پین۱۲,۰۰۰۲۸۳۳,۳۹۴,۸۰۰
۱۰۹۰۶۳سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۲ پین۴,۰۰۰۳۵۳۱,۴۱۲,۰۴۰
۱۰۹۰۶۴سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۳ پین۶,۰۰۰۳۵۳۲,۱۱۸,۰۶۰
۱۰۹۰۶۵سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۵ پین۵,۰۰۰۳۵۳۱,۷۶۵,۰۵۰
۱۰۹۰۶۶سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۷ پین۷,۰۰۰۳۵۳۲,۴۷۱,۰۷۰
۱۰۹۰۶۷سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۸ پین۸,۰۰۰۳۵۳۲,۸۲۴,۰۸۰
۱۰۹۰۶۸سوکت ۵۲۶۴ نر رایت ۱۲ پین۱۲,۰۰۰۳۵۳۴,۲۳۶,۱۲۰
۱۰۹۰۶۹سوکت ATX رو بردی رایت ۲P1,0001,4761,476,000
109070سوکت ATX رو بردی رایت ۴P2,0001,4762,952,000
109071سوکت ATX رو بردی رایت ۱۰P2,0001,4762,952,000
109072سوکت ATX رو بردی رایت ۱۲P6,0001,4768,856,000
109073سوکت ATX رو بردی رایت ۱۶P3,2001,4764,723,200
109074سوکت ATX رو بردی رایت ۱۸P4,5001,4766,642,000
109075سوکت ATX رو بردی رایت ۲۰P4,0001,4765,904,000
109076سوکت ATX رو بردی رایت ۲۴P6,0001,4768,856,000
109077سوکت L6.2 نری ۲P2,0001,6973,394,800
109078سوکت L6.2 نری ۴P8001,6971,357,920
109079سوکت L6.2 نری ۶P1,2001,6972,036,880
109080سوکت L6.2 نری ۹P1,8001,6973,055,320
109081سوکت L6.2 نری ۱۲P1,2001,6972,036,880
109082سوکت L6.2 نری ۱۵P1,5001,6972,546,100
109083سوکت L6.2 ماده ۲P2,0001,6973,394,800
109084سوکت L6.2 ماده ۴P8001,6971,357,920
109085سوکت L6.2 ماده ۶P1,2001,6972,036,880
109087سوکت L6.2 ماده ۹P1,8001,6973,055,320
109088سوکت L6.2 ماده ۱۲P1,2001,6972,036,880
109089سوکت L6.2 ماده ۱۵P1,5001,6972,546,100
109090سوکت L6.2 خطی ماده ۴P8001,6971,357,920
109091سوکت L6.2 خطی نر ۴P8001,6971,357,920
109092سوکت ۲۵۱۰_۲Y2,000117233,700
109093سوکت ۲۵۱۰_۴Y2,000117233,700
109094سوکت ۲۵۱۰_۳Y1,500117175,275
109095سوکت ۲۵۱۰_۵Y2,500117292,125
109096سوکت ۲۵۱۰_۶Y3,000117350,550
109097سوکت ۲۵۱۰_۷Y3,500117408,975
109098سوکت ۲۵۱۰_۹Y9,0001171,051,650
109099سوکت ۲۵۱۰_۱۰Y5,000117584,250
109100سوکت ۲۵۱۰_۱۲Y6,000117701,100
109101سوکت CH_2Y1,000353353,010
109102سوکت CH_3Y1,500353529,515
109103سوکت CH_4Y2,000353706,020
109104سوکت CH_5Y5,0003531,765,050
109105سوکت CH_6Y3,0003531,059,030
109106سوکت CH_7Y3,5003531,235,535
109107سوکت CH_8Y4,0003531,412,040
109108سوکت CH_10Y3,0003531,059,030
109109سوکت CH_12Y6,0003532,118,060
109110سوکت XH_4Y8,0001271,013,520
109111سوکت XH_5Y10,0001271,266,900
109112سوکت XH_6Y12,0001271,520,280
109113سوکت XH_8Y8,0001271,013,520
109114سوکت XH_9Y9,0001271,140,210
109115سوکت XH_10Y10,0001271,266,900
109116سوکت XH_12Y12,0001271,520,280
109117سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۲A4,000198792,120
109118سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۳A صاف۳,۰۰۰۱۹۸۵۹۴,۰۹۰
۱۰۹۱۱۹سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۴A صاف۴,۰۰۰۱۹۸۷۹۲,۱۲۰
۱۰۹۱۲۰سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۶A صاف۶,۰۰۰۱۹۸۱,۱۸۸,۱۸۰
۱۰۹۱۲۱سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۷A صاف۷,۰۰۰۱۹۸۱,۳۸۶,۲۱۰
۱۰۹۱۲۲سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۹A صاف۹,۰۰۰۱۹۸۱,۷۸۲,۲۷۰
۱۰۹۱۲۳سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۰A صاف۱۰,۰۰۰۱۹۸۱,۹۸۰,۳۰۰
۱۰۹۱۲۴سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۲A صاف۱۲,۰۰۰۱۹۸۲,۳۷۶,۳۶۰
۱۰۹۱۲۵سوکت CH رو بردی ۲A صاف۱,۰۰۰۸۴۹۸۴۸,۷۰۰
۱۰۹۱۲۶سوکت CH رو بردی ۳A صاف۱,۵۰۰۸۴۹۱,۲۷۳,۰۵۰
۱۰۹۱۲۷سوکت CH رو بردی ۵A2,5008492,121,750
109128سوکت CH رو بردی ۶A3,0008492,546,100
109129سوکت CH رو بردی ۷A3,5008492,970,450
109130سوکت XH رو بردی صاف ۵A10,0005385,375,100
109131سوکت XH رو بردی صاف ۶A6,0005383,225,060
109132سوکت XH رو بردی صاف ۸A8,0005384,300,080
109133سوکت XH رو بردی صاف ۹ پین۹,۰۰۰۵۳۸۴,۸۳۷,۵۹۰
۱۰۹۱۳۴سوکت XH رو بردی صاف ۱۰A10,0005385,375,100
109135سوکت XH رو بردی صاف ۱۲A120,00053864,501,200
109136سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۹A رایت۹,۰۰۰۲۳۴۲,۱۰۳,۳۰۰
۱۰۹۱۳۷سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۱۰A رایت۱۰,۰۰۰۲۳۴۲,۳۳۷,۰۰۰
۱۰۹۱۳۸سوکت ATX روبردی صاف نازک ۲P1,0001,4761,476,000
109139سوکت ATX روبردی صاف نازک ۴P2,0001,4762,952,000
109140سوکت ATX روبردی صاف نازک ۶P3,0001,4764,428,000
109141سوکت ATX روبردی صاف نازک ۸P4,0001,4765,904,000
109142سوکت VH_4Y2,000354708,480
109143سوکت VH_6Y3,0003541,062,720
109144سوکت XH رو بردی رایت AW 66,0002121,269,360
109145سوکت XH رو بردی رایت AW 77,0002121,480,920
109146سوکت XH رو بردی رایت AW 99,0002121,904,040
109147سوکت XH رو بردی رایت AW 1010,0002122,115,600
109148سوکت XH رو بردی رایت AW 1212,0002122,538,720
109149ترمینال برق KF35C-2P2001,353270,600
109150ترمینال برق KF35C-4P1001,353135,300
109151ترمینال برق KF45C-2P1001,845184,500
109152سوکت سر سیم ماده ATX 5558 KEFA9,0007076,365,250
109153سوکت سر سیم نر ATX 5558 KEFA7,0007074,950,750
109154سوکت سر سیم ماده مخابراتی ۲۵۱۰۲۰,۰۰۰۳۱۱۶,۲۲۳,۸۰۰
۱۰۹۱۵۵سوکت سر سیم ماده CF KEFA7,0001,48610,400,880
109156سوکت سر سیم نر CF KEFA7,0001,48610,400,880
109157سوکت سر سیم ماده L 6.2 KEFA6,0001,4158,487,000
109158سوکت سر سیم نر L 6.2 KEFA6,0001,4158,487,000
109159سوکت سر سیم PH24,0003047,291,440
109160سوکت سر سیم پین گرد ۵۲۶۴۲۲,۰۰۰۳۵۳۷,۷۶۶,۲۲۰
۱۰۹۱۶۱سوکت سر سیم VH6,0001,0616,368,940
109162سوکت ATX رو بردی رایت ۱۴P2,8001,4764,132,800
109163سوکت CF ماده ۲P8002,1221,697,400
109164سوکت CF ماده ۴P8002,1221,697,400
109165سوکت CF ماده ۹P9002,1221,909,575
109167سوکت CF ماده ۱۲P1,2002,1222,546,100
109168سوکت ATX ماده P 22,0007071,414,500
109169سوکت ATX ماده P 42,0007071,414,500
109170سوکت ATX ماده P 62,4007071,697,400
109171سوکت ATX ماده P 84,0007072,829,000
109172سوکت ATX ماده P 104,0007072,829,000
109173سوکت ATX ماده P 124,8007073,394,800
109174سوکت ATX ماده P 142,8007071,980,300
109175سوکت ATX ماده P 204,0007072,829,000
109176سوکت ATX ماده P 244,8007073,394,800
109177سوکت CF نری ۲P1,0002,1222,121,750
109178سوکت CF نری ۴P8002,1221,697,400
109179سوکت CF نری ۹P9002,1221,909,575
109180سوکت CF نری ۱۲P1,2002,1222,546,100
109181سوکت CF رو بردی ۴P8003,5362,829,000
109182سوکت CF رو بردی ۵P5003,5361,768,125
109183سوکت CF رو بردی ۶P6003,5362,121,750
109184سوکت CF رو بردی ۹P9003,5363,182,625
109185سوکت CF رو بردی ۱۲P6003,5362,121,750
109186سوکت ATX نر P 22,0007071,414,500
109187سوکت ATX نر P 42,0007071,414,500
109188سوکت ATX نر p 88,0007075,658,000
109189سوکت ATX نر P 126,0007074,243,500
109190سوکت ATX نر P 142,8007071,980,300
109191سوکت ATX نر P 204,0007072,829,000
109192سوکت ATX نر P 244,8007073,394,800
109193سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۴P2,0001,4862,971,680
109194سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۶P3,0001,4864,457,520
109195سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۱۰P4,0001,4865,943,360
109196سوکت ATX روبردی صاف ضخیم ۱۲P24,0001,48635,660,160
109197سوکت SM ماده ۲P2,000353706,020
109198سوکت SM ماده ۳P1,500353529,515
109199سوکت SM ماده ۴P2,000353706,020
109200سوکت SM ماده ۶P3,0003531,059,030
109201سوکت SM نر ۲P1,000353353,010
109202سوکت SM نر ۳P1,500353529,515
109203سوکت SM نر ۴P2,000353706,020
109204سوکت SM نر ۶P3,0003531,059,030
109205سوکت VH روبردی ۲A رایت۲,۰۰۰۱۰۱۲۰۱,۷۲۰
۱۰۹۲۰۶سوکت VH روبردی ۳AW رایت۱,۵۰۰۱۰۱۱۵۱,۲۹۰
۱۰۹۲۰۷سوکت VH روبردی ۴A رایت۲,۰۰۰۱۰۱۲۰۱,۷۲۰
۱۰۹۲۰۸سوکت VH روبردی ۶AW رایت۳,۰۰۰۱۰۱۳۰۲,۵۸۰
۱۰۹۲۰۹سوکت VH روبردی ۸A رایت۴,۰۰۰۱۰۱۴۰۳,۴۴۰
۱۰۹۲۱۰سوکت VH روبردی ۱۰A رایت۳,۰۰۰۱۰۱۳۰۲,۵۸۰
۱۰۹۲۱۱سوکت CH روبردی ۸A صاف۴,۰۰۰۸۴۹۳,۳۹۴,۸۰۰
۱۰۹۲۱۲سوکت CH روبردی ۱۰A3,0008492,546,100
109213سوکت VH روبردی ۳A صاف۳,۰۰۰۵۳۸۱,۶۱۲,۵۳۰
۱۰۹۲۱۴سوکت VH روبردی ۵A صاف۲,۵۰۰۵۳۸۱,۳۴۳,۷۷۵
۱۰۹۲۱۵سوکت VH روبردی ۱۰A صاف۳,۰۰۰۵۳۸۱,۶۱۲,۵۳۰
۱۰۹۲۱۶سوکت VH_2Y2,000354708,480
109217سوکت سیمدار ۵۲۶۴ ۵P بلند۵۰۰۱,۹۶۸۹۸۴,۰۰۰
۱۰۹۲۱۸سوکت سیمدار سفید صورتی نر و ماده P21,0007,3807,380,000
109219سوکت سیمدار قرمز ماده ۲ پین ۱۳۱,۲۰۰۲,۹۲۱۳,۵۰۵,۵۰۰
۱۰۹۲۲۰سوکت سیمدار قرمز نر ۲ پین ۱۳۱,۲۰۰۲,۹۲۱۳,۵۰۵,۵۰۰
۱۰۹۲۲۱سوکت سیمدار لبه تخت ماده P28002,1531,722,000
109222سوکت سیمدار لبه تخت نر ۲P8002,1531,722,000
109223سوکت سیمدار XH 2P ماده۲,۰۰۰۲,۴۶۰۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۰۹۲۲۴سوکت سیمدار XH 6P ماده۳,۰۰۰۲,۴۶۰۷,۳۸۰,۰۰۰
۱۰۹۲۲۵سوکت سیمدار ATX ماده ۲P6002,4601,476,000
109226سوکت سیمدار ATX ماده ۴P8002,4601,968,000
109227سوکت سیمدار ATX نر ۲P6002,4601,476,000
109228سوکت سیمدار ATX نر ۴P8002,4601,968,000
109229سوکت سیمدار CF نری ۲P4003,6901,476,000
109230سوکت سیمدار CF ماده ۲P4003,6901,476,000
109231سوکت سیمدار EL ماده ۲P4002,306922,500
109232سوکت سیمدار EL نری ۲P4002,306922,500
109233سوکت سیمدار XH 3P ماده بلند۳۰۰۳,۰۷۵۹۲۲,۵۰۰
۱۰۹۲۳۴سوکت سیمدار ۵۲۶۴ ۲P بلند۲۰۰۱,۱۶۹۲۳۳,۷۰۰
۱۰۹۲۳۵سوکت سیمدار ۲۵۱۰ ۲P بلند۲۰۰۲,۴۶۰۴۹۲,۰۰۰
۱۰۹۲۳۶سوکت CH رو بردی ۶A رایت۳,۰۰۰۸۴۹۲,۵۴۶,۱۰۰
۱۰۹۲۳۷سوکت CH رو بردی ۱۰A رایت۲,۰۰۰۸۴۹۱,۶۹۷,۴۰۰
۱۰۹۲۳۸سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۲A رایت۴,۰۰۰۲۳۴۹۳۴,۸۰۰
۱۰۹۲۳۹سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۴A رایت۴,۰۰۰۲۳۴۹۳۴,۸۰۰
۱۰۹۲۴۰سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۵A رایت۵,۰۰۰۲۳۴۱,۱۶۸,۵۰۰
۱۰۹۲۴۱سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۶A رایت۶,۰۰۰۲۳۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۱۰۹۲۴۲سوکت رو بردی ۲۵۱۰_۷A رایت۷,۰۰۰۲۳۴۱,۶۳۵,۹۰۰
۱۰۹۲۴۳سوکت ATX ماده ۱۶ P3,2007072,263,200
پیچ ئ مهره پلاستیکی، اسپیسر، درپوش
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۱۰۰۰۱پیچ ۳۰۶۲,۰۰۰۳,۴۳۹۶,۸۷۸,۱۶۰
۱۱۰۰۰۲پیچ ۳۱۰۲,۰۰۰۴,۰۴۵۸,۰۹۰,۹۴۰
۱۱۰۰۰۳پیچ ۳۱۵۲,۰۰۰۴,۸۵۵۹,۷۰۹,۶۲۰
۱۱۰۰۰۴پیچ ۳۲۰۲,۰۰۰۶,۰۶۹۱۲,۱۳۷,۶۴۰
۱۱۰۰۰۷پیچ ۴۱۰۲,۰۰۰۵,۴۶۱۱۰,۹۲۲,۴۰۰
۱۱۰۰۰۸پیچ ۴۱۵۲,۰۰۰۶,۲۷۱۱۲,۵۴۱,۰۸۰
۱۱۰۰۰۹پیچ ۴۲۰۲,۰۰۰۷,۲۸۲۱۴,۵۶۳,۲۰۰
۱۱۰۰۱۱مهره ۳۵,۰۰۰۲,۰۲۳۱۰,۱۱۶,۷۵۰
۱۱۰۰۱۲مهره ۴۳,۰۰۰۲,۰۲۳۶,۰۷۰,۰۵۰
۱۱۰۰۱۵پیچ ۳۲۵۲,۰۰۰۶,۷۶۵۱۳,۵۳۰,۰۰۰
۱۱۰۰۱۷مهره NW4-103,0001,1123,335,760
113001درپوش HP 81,0001,7391,739,220
113002درپوش HP 105002,2251,112,535
113003درپوش HP 135002,5291,264,440
113004درپوش HP 165003,0341,517,205
113005درپوش HP 223003,8441,153,125
113006اسپیسر SPT_102,0002,5495,097,120
113007اسپیسر H_9.51,0002,0842,083,620
113008اسپیسر H_12.51,0002,5492,548,560
113009اسپیسر ES_52,0002,0844,167,240
113010اسپیسر CS_62,0001,8613,721,980
113011اسپیسر CS_102,0002,0844,167,240
113012اسپیسر CS_122,0002,3264,651,860
113013اسپیسر CS_162,0002,7925,584,200
113014اسپیسر CBS_102,0001,7393,478,440
113015اسپیسر RS_62,0001,8613,721,980
113016اسپیسر RS_82,0001,9863,972,900
113017اسپیسر RS_102,0002,0844,167,240
113018اسپیسر RS_162,0002,5495,097,120
113019اسپیسر TT82,0001,5173,033,180
113020اسپیسر CS_222,0004,4108,819,100
113021اسپیسر LRD_041,0002,0232,023,350
113022اسپیسر HTP_3062,0002,0914,182,000
113023اسپیسر HTP_3151,0003,1983,198,000
113024اسپیسر HTP_3201,0003,9363,936,000
113025اسپیسر HTS_3062,0002,0914,182,000
113026اسپیسر HTS_3101,0002,3372,337,000
113027اسپیسر HTS_3151,0003,1983,198,000
113028اسپیسر HTS_3181,0003,6903,690,000
113029اسپیسر LED_4MM2,000406811,800
113030اسپیسر LED_6MM2,000406811,800
113031اسپیسر LED_10MM2,0005871,173,420
113032اسپیسر LED_15MM1,000707707,250
113033اسپیسر LED_20MM1,000812811,800
113034اسپیسر استوانه ۱۰*۳.۵*۵۲,۰۰۰۴۹۲۹۸۴,۰۰۰
۱۱۳۰۳۵اسپیسر استوانه ۲۰*۳*۵۱,۰۰۰۸۰۰۷۹۹,۵۰۰
۱۱۳۰۳۶اسپیسر استوانه ۲۰*۳*۷۱,۰۰۰۲,۱۵۳۲,۱۵۲,۵۰۰
۱۱۳۰۳۷اسپیسر استوانه ۲۰*۴*۷۱,۰۰۰۲,۲۷۶۲,۲۷۵,۵۰۰
۱۱۳۰۳۸اسپیسر RS_122,0002,3264,651,860
قلع، خمیر سیلیکون، چسب و نوار چسب، نوارفرم، اسپری
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۱۱۰۰۵خمیر سیلیکون ۱۰ گرمی۴۰۷۹,۹۵۰۳,۱۹۸,۰۰۰
۱۱۱۰۰۹روغن لحیم آرمک آلمان ۵۰ گرمی۹۱۱۰,۷۰۰۹۹۶,۳۰۰
۱۱۱۰۱۰خمیر فلکسی خمیری۲۱۰۷,۰۱۰۲۱۴,۰۲۰
۱۱۱۰۱۱وازلین صنعتی۵۱۱۰,۷۰۰۵۵۳,۵۰۰
۱۱۱۰۱۲اسپری چرب آماسان۱۲۹۲,۲۵۰۱,۱۰۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۳اسپری خشک آماسان۱۲۹۲,۲۵۰۱,۱۰۷,۰۰۰
۱۱۱۰۱۴قلع ۱۰۰ گرمی ۰.۸ آساهی۸۱۱۵۹,۹۰۰۱۲,۹۵۱,۹۰۰
۱۱۱۰۱۵اسپری چرب ناهید۲۹۲,۲۵۰۱۸۴,۵۰۰
۱۱۱۰۱۶اسپری خشک ناهید۲۹۲,۲۵۰۱۸۴,۵۰۰
۱۱۲۰۰۲نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۶۲۲۶۱,۹۹۰۵۲۳,۹۸۰
۱۱۲۰۰۵نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۱۲۲۳۹۳,۶۰۰۷۸۷,۲۰۰
۱۱۲۰۰۶نوار فرم _حلقه ای شهاب ۵۰متری ۱۴۲۳۵۳,۰۱۰۷۰۶,۰۲۰
۱۱۲۰۱۲چسب اسفنجی ۱ سانتی۴۸۱۴۱,۴۵۰۶,۷۸۹,۶۰۰
۱۱۲۰۱۳چسب اسفنجی ۲سانتی۲۴۱۸۲,۰۴۰۴,۳۶۸,۹۶۰
۱۱۲۰۱۴چسب اسفنجی ۳سانتی۱۲۲۴۲,۳۱۰۲,۹۰۷,۷۲۰
۱۱۲۰۱۵چسب اسفنجی ۵سانتی۱۰۲۸۲,۹۰۰۲,۸۲۹,۰۰۰
۱۱۲۰۲۳چسب کاغذی ۱سانتی۳۰۷۰,۱۱۰۲,۱۰۳,۳۰۰
۱۱۲۰۲۴چسب کاغذی ۲سانتی۵۹۲,۲۵۰۴۶۱,۲۵۰
۱۱۲۰۲۵چسب کاغذی ۵سانتی۱۰۱۸۴,۵۰۰۱,۸۴۵,۰۰۰
۱۱۲۰۲۶چسب برزنتی مشکی۲۰۱۸۳,۲۷۰۳,۶۶۵,۴۰۰
۱۱۲۰۲۷چسب کارتن۷۱۳۹,۳۶۰۲,۷۹۴,۵۶۰
۱۱۲۰۲۸چسب برق مشکی های ولتاژ۳۷۷۹,۹۵۰۲,۹۵۸,۱۵۰
۱۱۲۰۳۰چسب برق سبز های ولتاژ۵۰۷۹,۹۵۰۳,۹۹۷,۵۰۰
۱۱۲۰۳۱چسب کارتن ۱۰۰۰متری۴۳۶۹,۰۰۰۱,۴۷۶,۰۰۰
۱۱۲۰۳۲نوار فرم SW61060,270602,700
112033نوار فرم SW81070,110701,100
112034نوار فرم SW101079,950799,500
112035نوار فرم SW1610100,8601,008,600
112036نوار فرم SW2010135,3001,353,000
112038چسب پارچه ای مشکی ۲ سانتی۴۶۷,۶۵۰۲۷۰,۶۰۰
۲۰۲۰۶۶چسب ۱-۲-۳ Ferm 200mil متوسط۴۱۵۹,۹۰۰۶۳۹,۶۰۰
ابزار و لوازم جانبی
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۲۰۱۰۰۱مولتی متر ویکتور VC8852,619,90013,099,500
201002مولتی متر اکسل ۹۲۰۵۵۶۴۵,۷۵۰۳,۲۲۸,۷۵۰
۲۰۱۰۰۳مولتی متر سونما عقربه ای۵۵۶۵,۸۰۰۲,۸۲۹,۰۰۰
۲۰۱۰۰۴ولت متر کلمپ کد۲۶۶ بزرگ۳۶۱۵,۰۰۰۱,۸۴۵,۰۰۰
۲۰۲۰۰۱هویه ۴۰ پروسکیت۵۹۷۱,۷۰۰۴,۸۵۸,۵۰۰
۲۰۲۰۰۲هویه ۶۰ پروسکیت۵۹۱۰,۲۰۰۴,۵۵۱,۰۰۰
۲۰۲۰۰۳هویه تفنگی دیزل۶۸۲۴,۱۰۰۴,۹۴۴,۶۰۰
۲۰۲۰۰۴پایه هویه چدنی۵۱۱۰,۷۰۰۵۵۳,۵۰۰
۲۰۲۰۰۵فرانسه ۴ جیتک۱۰۲۳۹,۸۵۰۲,۳۹۸,۵۰۰
۲۰۲۰۰۶دم باریک ۹۰۶ پروسکیت۵۶۲۸,۵۳۰۳,۱۴۲,۶۵۰
۲۰۲۰۰۷کف چین ۱۰۱D پروسکیت۴۴۷۳,۵۵۰۱,۸۹۴,۲۰۰
۲۰۲۰۰۸کف چین پلاتو۵۱۶۳,۵۹۰۸۱۷,۹۵۰
۲۰۲۰۰۹کف چین al5r4295,2001,180,800
202010کف چین بزرگ ژاپنی۵۶۸۸,۸۰۰۳,۴۴۴,۰۰۰
۲۰۲۰۱۱کف چین کوچک ژاپنی MKK 120-s5615,0003,075,000
202012سوکت زن ۳۷۳ پروسکیت۱۷۹۹,۵۰۰۷۹۹,۵۰۰
۲۰۲۰۱۳قیچی کروز۶۲۸۲,۹۰۰۱,۶۹۷,۴۰۰
۲۰۲۰۱۴دستگاه چسب حرارتی بزرگ۵۶۰۲,۷۰۰۳,۰۱۳,۵۰۰
۲۰۲۰۱۵دستگاه چسب حرارتی کوچک۴۲۷۶,۷۵۰۱,۱۰۷,۰۰۰
۲۰۲۰۱۶قلع کش ۳۶۶NB پروسکیت۵۳۴۴,۴۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰
۲۰۲۰۱۷انبر قفلی دو قلو R056319,8001,918,800
202019ست آلن ایشی سوراخدار۱۰۳۰۷,۵۰۰۳,۰۷۵,۰۰۰
۲۰۲۰۲۰پیچ گوشتی ساعتی پروسکیت۴۲۴۶,۰۰۰۹۸۴,۰۰۰
۲۰۲۰۲۱پیچ گوشتی روبیکن ۴تایی۱۰۴۷۹,۷۰۰۴,۷۹۷,۰۰۰
۲۰۲۰۲۲پیچ گوشتی روبیکن ۵تایی۶۴۳۰,۵۰۰۲,۵۸۳,۰۰۰
۲۰۲۰۲۳ست پیچ گوشتی پروسکیت ۹۱۰۶۴۶۵۱,۹۰۰۲,۶۰۷,۶۰۰
۲۰۲۰۲۴ست پیچ گوشتی ۱۰۰۰ ولتی VDE99136602,7003,616,200
202025جعبه قطعات پروسکیت ۱۳۲D3369,0001,107,000
202026فازمتر گرانت۴۱۴۷,۶۰۰۵۹۰,۴۰۰
۲۰۲۰۲۷متر ۳ متری KDS6430,5002,583,000
202028متر ۵ متری KDS6479,7002,878,200
202029متر ۵.۵ متری KDS5492,0002,460,000
202030فیوز خودرویی ۳ آمپر پرایدی۱,۰۰۰۲,۰۳۰۲,۰۲۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۱فیوز خودرویی ۵ آمپر پرایدی۵۰۰۲,۰۳۰۱,۰۱۴,۷۵۰
۲۰۲۰۳۲فیوز خودرویی ۷.۵ آمپر پرایدی۳۰۰۲,۰۳۰۶۰۸,۸۵۰
۲۰۲۰۳۳فیوز خودرویی ۱۰ آمپر پرایدی۱,۰۰۰۲,۰۳۰۲,۰۲۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۴فیوز خودرویی ۱۵ آمپر پرایدی۵۰۰۲,۰۳۰۱,۰۱۴,۷۵۰
۲۰۲۰۳۵فیوز خودرویی ۲۰ آمپر پرایدی۱,۰۰۰۲,۰۳۰۲,۰۲۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۶فیوز خودرویی ۲۵ آمپر پرایدی۱,۰۰۰۲,۰۳۰۲,۰۲۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۷فیوز خودرویی ۳۰ آمپر پرایدی۱,۰۰۰۲,۰۳۰۲,۰۲۹,۵۰۰
۲۰۲۰۳۸هویه ۳۵ رولنس۵۲۰۲,۹۵۰۱,۰۱۴,۷۵۰
۲۰۲۰۳۹هویه ۴۰ رولنس۵۲۰۲,۹۵۰۱,۰۱۴,۷۵۰
۲۰۲۰۴۰هویه ۶۰ رولنس۴۲۱۵,۲۵۰۸۶۱,۰۰۰
۲۰۲۰۴۱سوکت زن شبکه رولنس RT 9305282,9001,414,500
202042سیم قلع کش قرمز آلمانی L2010123,0001,230,000
202043مسواک سیمی بزرگ ۳ تایی۶۴۳,۰۵۰۲۵۸,۳۰۰
۲۰۲۰۴۴کف چین ۵۰۷ دسته زرد رولنس۳۶۳,۹۶۰۱۹۱,۸۸۰
۲۰۲۰۴۵دم گرد ۵۰۶ دسته زرد رولنس۵۶۳,۹۶۰۳۱۹,۸۰۰
۲۰۲۰۴۶انبردست ۵۰۹ دسته زرد رولنس۵۶۳,۹۶۰۳۱۹,۸۰۰
۲۰۲۰۴۷دم کج ۵۰۸ دسته زرد رولنس۳۶۳,۹۶۰۱۹۱,۸۸۰
۲۰۲۰۴۹دم باریک فورتن دسته زرد رولنس۵۶۳,۹۶۰۳۱۹,۸۰۰
۲۰۲۰۵۰دم پهن ۵۰۳ دسته زرد رولنس۵۶۳,۹۶۰۳۱۹,۸۰۰
۲۰۲۰۵۱دم بلند ۵۰۵ دسته زرد رولنس۳۶۳,۹۶۰۱۹۱,۸۸۰
۲۰۲۰۵۲ست پیچ گوشتی رولنس ۳۴تایی ۹۱۷۲۵۵۱۶,۶۰۰۲,۵۸۳,۰۰۰
۲۰۲۰۵۳ست پیچ گوشتی موبایلی ۹۱۷۷۵۴۱۸,۲۰۰۲,۰۹۱,۰۰۰
۲۰۲۰۵۴ست موبایلی ۹۱۷۱ رولنس۵۴۱۸,۲۰۰۲,۰۹۱,۰۰۰
۲۰۲۰۵۵دم باریک ۵۰۴ دسته زرد رولنس۴۶۳,۹۶۰۲۵۵,۸۴۰
۲۰۲۰۵۶سیم چین دسته قرمز۵۶۷,۶۵۰۳۳۸,۲۵۰
۲۰۲۰۵۷انبردست دسته قرمز۵۶۷,۶۵۰۳۳۸,۲۵۰
۲۰۲۰۵۹دم باریک دسته قرمز۵۶۷,۶۵۰۳۳۸,۲۵۰
۲۰۲۰۶۰گیره رومیزی رولنس RH001S 40MIL1381,300381,300
202061گیره رومیزی رولنس RH001 60MIL1615,000615,000
202062گیره رومیزی رولنس RH002 78MIL1922,500922,500
202063گیره رومیزی رولنس RH003 70MIL11,193,1001,193,100
202064ذره بین جیبی۲۳۳۲,۱۰۰۶۶۴,۲۰۰
۲۰۲۰۶۵چراغ قوه Montain Wolf مگنت دار۲۳۰۷,۵۰۰۶۱۵,۰۰۰
ال ای دی، پاور، تجهیزات نور
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۵۰۱۰۰۱پاور سوییچینگ ۱۲ ولت ۱۰ امپر۵۴۱۸,۲۰۰۲,۰۹۱,۰۰۰
۵۰۱۰۰۲پاور سوییچیینگ ۱۲ ولت ۱۵ امپر۴۴۹۲,۰۰۰۱,۹۶۸,۰۰۰
۵۰۱۰۰۳پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۲۰ امپر۵۶۷۶,۵۰۰۳,۳۸۲,۵۰۰
۵۰۱۰۰۴پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۳۰ امپر۵۸۴۸,۷۰۰۴,۲۴۳,۵۰۰
۵۰۱۰۰۵پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۲ امپر۳۰۱۷۲,۲۰۰۵,۱۶۶,۰۰۰
۵۰۱۰۰۶پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۳ امپر۳۲۰۹,۱۰۰۶۲۷,۳۰۰
۵۰۱۰۰۷پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۴۰ امپر۲۱,۵۱۲,۹۰۰۳,۰۲۵,۸۰۰
۵۰۱۰۰۸پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۵ امپر۲۲۳۱۹,۸۰۰۷,۰۳۵,۶۰۰
۵۰۱۰۰۹پاورسوییچینگ ۱۲ ولت ۵امپر متال۵۲۹۵,۲۰۰۱,۴۷۶,۰۰۰
۵۰۱۰۲۰ال اای دی درایور ۱۰وات۲۱۷۲,۲۰۰۳۴۴,۴۰۰
۵۰۱۰۲۱ال ای دی درایور ۲۰وات۲۲۵۸,۳۰۰۵۱۶,۶۰۰
۵۰۱۰۲۲ال ای دی درایور ۳۰ وات۲۴۳۰,۵۰۰۸۶۱,۰۰۰
۵۰۱۰۲۳ال ای دی درایور ۵۰ وات۲۵۱۶,۶۰۰۱,۰۳۳,۲۰۰
۵۰۱۰۲۴ال ای دی درایور قابدار۲۵-۱۸۳۲۲۳,۸۶۰۶۷۱,۵۸۰
۵۰۱۰۲۵ال ای دی درایور قابدار ۳۶-۲۵۳۳۰۹,۹۶۰۹۲۹,۸۸۰
۵۰۱۰۲۶ال ای دی درایور قابدار ۱۲-۸۳۱۲۹,۱۵۰۳۸۷,۴۵۰
۵۰۱۰۲۷ال ای دی درایور قابدار ۵۰W2725,7001,451,400
501028سیم ظبط ۱ متری۵۰۲۴,۶۰۰۱,۲۳۰,۰۰۰
۵۰۲۰۰۱کنترلر CTRL 011086,100861,000
502002کنترلر CTRL 062412,050824,100
502003کنترلر CTRL 102688,8001,377,600
502004کنترلر TOUCH2774,9001,549,800
502005RCB سیمدار بدون ریموت۱۰۴۳,۰۵۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۳۰۰۱خطی ۵۶۳۰ افتابی-مهتابی۲۰۷۷,۴۹۰۱,۵۴۹,۸۰۰
۵۰۳۰۰۲خطی ۵۶۳۰ AMBER2094,7101,894,200
503003خطی ۵۶۳۰ افتابی ۱.۳ امپر۲۰۴۰,۵۹۰۸۱۱,۸۰۰
۵۰۳۰۰۴خطی ۵۶۳۰ افتابی LED1442077,4901,549,800
503005خطی ۵۶۳۰ سفید ۱.۳امپر۲۰۴۰,۵۹۰۸۱۱,۸۰۰
۵۰۳۰۰۶خطی ۵۶۳۰سفید ۲۲۰ولت۲۰۱۲۹,۱۵۰۲,۵۸۳,۰۰۰
۵۰۳۰۰۷خطی ۴۰۱۴ افتابی۲۰۶۰,۲۷۰۱,۲۰۵,۴۰۰
۵۰۳۰۰۸خطی ۴۰۱۴سفید۲۰۶۰,۲۷۰۱,۲۰۵,۴۰۰
۵۰۳۰۰۹خطی ۵۶۳۰ افتابی ۲۲۰ ولت۲۰۱۲۹,۱۵۰۲,۵۸۳,۰۰۰
۵۰۳۰۱۰هیت سینک خطی خارجی۲۰۲۰,۹۱۰۴۱۸,۲۰۰
۵۰۳۰۱۱هیت سینک خطی پره ای۲۰۲۴,۶۰۰۴۹۲,۰۰۰
۵۰۳۰۱۲ال ای دی ابشاری با درایور۱۹۹۸,۷۶۰۹۹۸,۷۶۰
۵۰۳۰۱۳ال ای دی ۱وات آفتابی۵۰۴,۳۰۵۲۱۵,۲۵۰
۵۰۳۰۱۴ال ای دی ۱وات مهتابی۲۰۴,۳۰۵۸۶,۱۰۰
۵۰۳۰۱۵ال ای دی ۱وات سبز۵۰۸,۶۱۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۳۰۱۶ال ای دی ۱وات قرمز۵۰۸,۶۱۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۳۰۱۷ال ای دی ۱وات آبی۵۰۸,۶۱۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۳۰۱۸ال ای دی ۱۰وات مهتابی۳۵۱,۶۶۰۱۵۴,۹۸۰
۵۰۳۰۱۹ال ای دی ۱۰وات آفتابی۳۵۱,۶۶۰۱۵۴,۹۸۰
۵۰۳۰۲۴ال ای دی ۲۰ وات مهتابی۱۱۲۰,۵۴۰۱۲۰,۵۴۰
۵۰۳۰۲۵ال ای دی ۲۰ وات آفتابی۱۱۲۰,۵۴۰۱۲۰,۵۴۰
۵۰۳۰۲۶ال ای دی ۳۰ وات مهتابی۱۱۸۹,۴۲۰۱۸۹,۴۲۰
۵۰۳۰۲۷ال ای دی ۳۰ وات آفتابی۱۲۰۶,۶۴۰۲۰۶,۶۴۰
۵۰۳۰۲۸ال ای دی ۵۰ وات مهتابی۱۳۴۴,۴۰۰۳۴۴,۴۰۰
۵۰۳۰۲۹ال ای دی ۵۰ وات افتابی۱۳۴۴,۴۰۰۳۴۴,۴۰۰
۵۰۳۰۳۰ال ای دی درایور ۲۲۰ وات۱۰۳۴,۴۴۰۳۴۴,۴۰۰
۵۰۳۰۳۱تستر ال ای دی۵۱۴۱,۴۵۰۷۰۷,۲۵۰
۵۰۳۰۳۲لامپ شمعی۱۰۲۹,۵۲۰۲۹۵,۲۰۰
۵۰۳۰۳۳لنز ۸ درجه۳۰۰۴,۶۷۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۵۰۳۰۳۴لنز ۳۰ درجه۳۰۰۴,۶۷۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۵۰۳۰۳۵لنز ۹۰ درجه۳۰۰۴,۶۷۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۵۰۳۰۳۶لنز ۶۰ درجه۳۰۰۴,۶۷۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۵۰۳۰۳۷لنز با هلدر۲۰۰۳,۶۹۰۷۳۸,۰۰۰
۵۰۳۰۴۱نوار ال ای دی ST5050-A AMB20110,7002,214,000
503042نوار ال ای دی ST5050-A GREEN20110,7002,214,000
503043نوار ال ای دی ST5050-A BLLUE20110,7002,214,000
503044نوار ال ای دی ST5050-A مهتابی۲۰۱۱۰,۷۰۰۲,۲۱۴,۰۰۰
۵۰۳۰۴۵نوار ال ای دی ST5050-A آفتابی۲۰۱۱۰,۷۰۰۲,۲۱۴,۰۰۰
۵۰۳۰۴۶نوار ال ای دی ST5050-AMB B2079,9501,599,000
503047نوار ال ای دی ST5050-CW B2079,9501,599,000
503048نوار ال ای دی ST5050-B آفتابی۲۰۷۹,۹۵۰۱,۵۹۹,۰۰۰
۵۰۳۰۴۹نوار ال ای دی ST5050-GREEN B2079,9501,599,000
503050نوار ال ای دی ST5050-BLLUE B2079,9501,599,000
503051بلوکی RGB10012,3001,230,000
503052بلوکی ۵۰۵۴ سفید۴۰۹,۸۴۰۳۹۳,۶۰۰
۵۰۳۰۵۳بلوکی ۵۰۵۴ قرمز۶۰۹,۸۴۰۵۹۰,۴۰۰
۵۰۳۰۵۴بلوکی COB آفتابی۱۰۲۴,۶۰۰۲۴۶,۰۰۰
۵۰۳۰۵۵بلوکی COB سفید۲۰۲۴,۶۰۰۴۹۲,۰۰۰
۵۰۳۰۵۶لنز ۱۲۰ درجه۳۰۰۴,۶۷۴۱,۴۰۲,۲۰۰
۵۰۴۰۰۱رفلکتور گرد کوچک۲۸۶,۱۰۰۱۷۲,۲۰۰
۵۰۴۰۰۲رفلکتور مستطیل۲۶۷,۶۵۰۱۳۵,۳۰۰
۵۰۵۰۰۱PCB 1w501,03351,660
505002بردی ۱وات ۵-۳۱۰۴۳,۰۵۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۵۰۰۳بردی ۱وات ۷-۴۱۰۶۰,۲۷۰۶۰۲,۷۰۰
۵۰۵۰۰۴بردی ۱ وات ۱۲-۸۵۷۷,۴۹۰۳۸۷,۴۵۰
۵۰۵۰۰۵بردی ۱ وات ۱۸-۱۲۳۱۷۲,۲۰۰۵۱۶,۶۰۰
۵۰۵۰۰۶بردی ۱ وات ۲۴-۱۸۳۲۰۶,۶۴۰۶۱۹,۹۲۰
۵۰۵۰۰۷PCB 30W 88393104,550313,650
505008PCB 20W386,100258,300
505009PCB 60W 8846336,900110,700
505010PCB 48W 92382166,050332,100
505011PCB 8003C 5W513,53067,650
505012PCB 87007 12ٌٌW520,910104,550
505013PCB 5201 15ًw524,600123,000
505014PCB 2424 20W536,900184,500
505015PCB 2447 30W543,050215,250
505016PCB LED 3W سفید۱۰۱۷,۲۲۰۱۷۲,۲۰۰
۵۰۵۰۱۷PCB LED 3W آفتابی۱۰۱۷,۲۲۰۱۷۲,۲۰۰
۵۰۶۰۰۱PJ 1073 گرد۱۴۳۰,۵۰۰۴۳۰,۵۰۰
۵۰۶۰۰۲PJ 1065 مشکی۲۴۳۰,۵۰۰۸۶۱,۰۰۰
۵۰۶۰۰۳PJ 1065 استیل۲۳۴۴,۴۰۰۶۸۸,۸۰۰
۵۰۶۰۰۴PJ 2071 50W1602,700602,700
506005قاب PJ10371467,400467,400
506006پرژکتور PJ1037 مربع۱۴۳۰,۵۰۰۴۳۰,۵۰۰
دیگر اقلام
کدنام کالاتعداد عدد/مترفی فروش (ریال)قیمت کل
۱۱۴۰۰۱Switch 5145 تک سوییچ ۴ پین ۶m*6m7061543,050
114002Switch 6036 آداپتوری مادگی۹۰۴,۹۲۰۴۴۲,۸۰۰
۱۲۰۰۰۴Buzzer 5V ORG8031,1192,489,520
120005پین هدر PB40S مادگی ۴۰*۱۸۰۱۷,۲۲۰۱,۳۷۷,۶۰۰