فروش قطعات الکترونیکی

تجهیزات الکترونیکی

ابزار الکترونیک

دوربین مداربسته

سانترال

کابل

سر سیم

وایرشو

روکش حرارتی

قلع

روغن لحیم

کابل شبکه

۲۵,۰۰۰تومان
15%-
۹۵,۰۰۰تومان ۸۱,۰۰۰تومان
18%-
۵۵,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان
23%-
۴۰,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
۲,۵۰۰تومان
۲۳۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۵,۱۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
۶,۱۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
۷۶,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
8%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۴۸,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۸,۵۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰تومان
۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو نیم (0.5) – E0508

۵۱,۸۰۰تومان
۷,۹۰۰تومان۵۷۹,۲۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۵,۷۲۰تومان۴۱۹,۰۰۰تومان
۵,۰۵۰تومان۳۷۰,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1 مشکی

۴,۵۵۰تومان۳۳۲,۸۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۵۰,۰۰۰تومان
25%-
در انبار موجود نمی باشد
۱۰,۰۰۰تومان ۷,۵۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
16%-
۴۵,۰۰۰تومان ۳۸,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
13%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۳۵,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۵۰,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
25%-
در انبار موجود نمی باشد
۱۰,۰۰۰تومان ۷,۵۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
19%-

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۸۰,۰۰۰تومان ۶۵,۰۰۰تومان
7%-
۷۵,۰۰۰تومان ۷۰,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1 مشکی

۴,۵۵۰تومان۳۳۲,۸۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵,۰۵۰تومان۳۷۰,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
18%-
۵۵,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۵,۷۲۰تومان۴۱۹,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
19%-

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۸۰,۰۰۰تومان ۶۵,۰۰۰تومان
۷,۹۰۰تومان۵۷۹,۲۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
7%-
۷۵,۰۰۰تومان ۷۰,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو نیم (0.5) – E0508

۵۱,۸۰۰تومان
15%-
۹۵,۰۰۰تومان ۸۱,۰۰۰تومان
18%-
۵۵,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان
25%-
در انبار موجود نمی باشد
۱۰,۰۰۰تومان ۷,۵۰۰تومان
19%-

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۸۰,۰۰۰تومان ۶۵,۰۰۰تومان
16%-
۴۵,۰۰۰تومان ۳۸,۰۰۰تومان
7%-
۷۵,۰۰۰تومان ۷۰,۰۰۰تومان
23%-
۴۰,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
13%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۳۵,۰۰۰تومان
8%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۴۸,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان