فروش قطعات الکترونیکی

تجهیزات الکترونیکی

ابزار الکترونیک

دوربین مداربسته

سانترال

کابل

سر سیم

وایرشو

روکش حرارتی

قلع

روغن لحیم

کابل شبکه

18%-
۵۵,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان
23%-
۴۰,۰۰۰تومان ۳۱,۰۰۰تومان
۲,۵۰۰تومان
۲۳۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۵,۱۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
۶,۱۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
۷۶,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
8%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۴۸,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۸,۵۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰تومان