فروش قطعات الکترونیکی

تجهیزات الکترونیکی

ابزار الکترونیک

دوربین مداربسته

سانترال

کابل

سر سیم

وایرشو

روکش حرارتی

قلع

روغن لحیم

کابل شبکه

آداپتور و پاور سوئیچینگ

منبع تغذیه صنعتی 12 ولت 20 آمپر

۱۴۵,۰۰۰تومان
۲۳۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 40 وات پروسکیت SL124

۱۵۰,۰۰۰تومان

آداپتور و پاور سوئیچینگ

پاور سوئیچینگ 12 ولت 40 آمپر فن دار

۴۳۰,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.4 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۱۱۰,۰۰۰تومان

تجهیزات دوربین مداربسته

کابل RG59 ترکیبی زیمنس تمام مس

۳,۵۰۰تومان۸۳۸,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷,۲۵۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۶۵۰تومان۱,۴۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۶۰۰تومان۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 3 مشکی

۴,۷۰۰تومان۱,۵۲۴,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۵,۰۰۰تومان
11%-
در انبار موجود نمی باشد
۹۵,۰۰۰تومان ۸۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۲,۰۰۰تومان
18%-
در انبار موجود نمی باشد
۴۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۲,۵۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۳۵,۰۰۰تومان
11%-
۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۳۸,۰۰۰تومان
۵,۱۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
۶,۱۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
۱۳۵,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
20%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۹۸,۰۰۰تومان ۷۸,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۱۵,۰۰۰تومان
۱۰,۵۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰تومان
۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو نیم (0.5) – E0508

۵۱,۸۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴,۵۰۰تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۳,۲۲۵تومان۱,۷۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۸۵۰تومان۱,۲۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1 مشکی

۲,۶۰۰تومان۱,۳۶۰,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۶۹,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۳,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۶۰,۰۰۰تومان
20%-
۸۵,۰۰۰تومان ۶۸,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۸۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰تومان
5%-
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۹۵,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۶۹,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 40 وات پروسکیت SL124

۱۵۰,۰۰۰تومان
5%-
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۹۵,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶۲,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۸۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰تومان
20%-
۸۵,۰۰۰تومان ۶۸,۰۰۰تومان
۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۶۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۳,۲۲۵تومان۱,۷۲۰,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
5%-
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۹۵,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 3 مشکی

۴,۷۰۰تومان۱,۵۲۴,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴,۵۰۰تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
۱۳۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۶۰۰تومان۱,۵۲۰,۰۰۰تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو نیم (0.5) – E0508

۵۱,۸۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۸۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۶۵۰تومان۱,۴۱۶,۰۰۰تومان
11%-
در انبار موجود نمی باشد
۹۵,۰۰۰تومان ۸۵,۰۰۰تومان
11%-
۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۳۸,۰۰۰تومان
5%-
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۹۵,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان
20%-
۸۵,۰۰۰تومان ۶۸,۰۰۰تومان
18%-
در انبار موجود نمی باشد
۴۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
20%-

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۹۸,۰۰۰تومان ۷۸,۰۰۰تومان