روکش حرارتی

ارائه انواع روکش حرارتی، روکش نسوز و انواع اقلام عایق نسوز و شیرینک

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 5.0 مشکی

۷,۲۵۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 4.0 مشکی

۶,۶۵۰تومان۱,۴۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 3.5 مشکی

۵,۶۰۰تومان۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 3 مشکی

۴,۷۰۰تومان۱,۵۲۴,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2.5 مشکی

۴,۵۰۰تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۳,۲۲۵تومان۱,۷۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1.5 مشکی

۲,۸۵۰تومان۱,۲۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1 مشکی

۲,۶۰۰تومان۱,۳۶۰,۰۰۰تومان