روکش حرارتی

ارائه انواع روکش حرارتی، روکش نسوز و انواع اقلام عایق نسوز و شیرینک

در انبار موجود نمی باشد
۷,۲۵۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۶۵۰تومان۱,۴۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۶۰۰تومان۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 3 مشکی

۴,۷۰۰تومان۱,۵۲۴,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴,۵۰۰تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 2 مشکی

۳,۲۲۵تومان۱,۷۲۰,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۸۵۰تومان۱,۲۱۶,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات الکترونیک

روکش حرارتی WOER – سایز 1 مشکی

۲,۶۰۰تومان۱,۳۶۰,۰۰۰تومان