سرسیم و وایرشو

انواع سرسیم، وایرشو، سوکت، موف، وایرشو سوزنی، سرسیم حلقه ای، سریم کولری

۱۹۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک و نیم (1.5) – E1508

۶۶,۲۰۰ تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو یک (1.0) – E1008

۵۱,۸۰۰ تومان
۵۱,۸۰۰ تومان

تجهیزات الکترونیک

وایرشو نیم (0.5) – E0508

۵۱,۸۰۰ تومان