ابزار و مواد لحیم کاری

ارائه انواع قلع و تجهیزات لحیم کاری 

6%-

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 250 گرمی ASAHI

۲۱۵,۰۰۰تومان ۲۰۳,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

روغن لحیم فلدر (آلمانی) 50 گرمی

۵۸,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

روغن لحیم فلدر (آلمانی) 20 گرمی

۴۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 40 وات پروسکیت SL124

۱۵۰,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.4 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۱۴۸,۰۰۰تومان

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه رولنس 35 وات

۱۳۵,۰۰۰تومان
3%-

ابزار و مواد لحیم کاری

سیم لحیم 0.8 میلی متر 100 گرمی ASAHI

۹۲,۰۰۰تومان ۸۹,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

هویه 60 وات پروسکیت SL124

۱۸۵,۰۰۰تومان
5%-
در انبار موجود نمی باشد

ابزار و مواد لحیم کاری

قلع کش پروسکیت 8PK 366N

۹۵,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان