ابزار اندازه گیری

مجموعه ای از ابزار آلات فنی و مهندسی جهت اندازه گیری در تمامیه زمینه ها و کاربردها.

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اندازه گیری

متر استیل 5.5 متری KDS ژاپنی

۱۹۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اندازه گیری

متر استیل 5 متری KDS ژاپنی

۱۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات اندازه گیری

متر استیل 3 متری KDS ژاپنی

۱۶۵,۰۰۰ تومان